V době zvyšujících se cen energií je každé úsporné opatření velice oceňováno. Ve chvíli, kdy se jedná nejen o šetření elektřiny ale i vody, v tomto případě pro městský bazén, je oceňováno dvojnásob.

Ve Žďáru nad Sázavou nechali nainstalovat moderní technologické řešení, které má za úkol čistit a recyklovat vodu z městského bazénu. Odpadní voda, která přepadává přes okraj bazénu, je přečištěna a vrácena zpět do bazénu. Systém tak dnes umí vrátit až 70 % zachycené vody, kdy předtím v plném provozu bazénu dříve odtékalo do kanalizace až 50 m3 vody denně. Během přečišťování poklesne teplota o cca 1 °C, tímto se šetří náklady na vodu a také na její ohřev, protože čerstvá voda z vodovodního rozvodu má teplotu cca 10 °C a je nutné ji ohřívat až na 27 °C.

Přestože jde o novou technologii, ve Žďáru nad Sázavou pracuje perfektně. V další fázi projektu je plánováno použití solární energie pro ohřev vody v bazénu.

Příklad je součástí publikace příkladů dobré praxe Přívětivý úřad obcí III. typu 2023

Více o soutěži zde: Soutěž Přívětivý úřad 2023 – známe vítěze

Foto: Archiv města.