Ministerstvo vnitra na portálu otevřených dat https://data.gov.cz zveřejnil nové pomůcky pro orientaci v otevřených datech a posilování jejich kvality.

Tým otevřených dat připravil novou sekci webových stránek, které se věnují přímo kvalitě dat. Datová kvalita je obecně velmi široký pojem. Vystihnout se však dá jako „připravenost dat k použití“. Nízká datová kvalita tedy představuje zásadní problém pro využívání potenciálu otevřených dat. Za kvalitu svých dat i svých katalogizačních záznamů zodpovídají jednotliví poskytovatelé. Ti tedy musí na kvalitu svých dat dbát, pravidelně ji sledovat a dělat kroky k nápravě zjištěných nedostatků. Zde nabízíme přehled nástrojů, kterými poskytovatele ve zlepšování kvality jejich dat podporujeme.

Více na: https://data.gov.cz/datová-kvalita/

Vlastní přehledné sekce se dočkal otaké vzdělávání v otevřených datech. Ministerstvo vnitra ČR nabízí zdarma podporu v podobě školení, workshopů a konzultací. Vzdělávací aktivity jsou otevřené a jsou určené všem pracovníkům veřejné správy z kterékoliv organizace. Školení v termínech uvedených na tomto webu mohou absolvovat i zástupci veřejnosti.

Více na: https://data.gov.cz/vzdělávání

Další novinkou je informace, že transpozice novely směrnice 2019/1024 o otevřených datech a opakovaném použití informací veřejného sektoru doputovala do Poslanecké sněmovny pod sněmovním tiskem č. 1194 a čeká se na její projednání.