Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav se nachází v okrese Praha-východ ve Středočeském kraji. www.brandysko.cz

Levná a pohodlná doprava seniorů na úřad

Představitelé města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav zaznamenali v rámci komunitního plánování poptávku seniorů po levné a spolehlivé přepravě po městě. Po řadě setkání s veřejností a po zpracování analýzy potřebnosti se představitelé města rozhodli spustit službu tzv. Senior taxi.

Služba funguje tak, že ve všední dny mezi sedmou hodinou ranní a čtvrtou odpolední si senioři nad 65 let věku nebo držitelé průkazů TP, ZTP a ZTP/P mohou telefonicky nebo e-mailem objednat taxi, které je odveze na různá místa ve městě (úřady, pošty, nemocnice, komunitní centra, pečovatelské domy a další instituce). V podvečer, mezi čtvrtou a osmou hodinou, si senioři mohou zavolat taxi také pro cesty na akce pořádané městem v rámci programu volnočasových aktivit pro seniory. Objednání jízdy je nutné s denním předstihem. Jedna jízda stojí seniora 10 Kč, přičemž město hradí provozovateli 50 Kč za km na základě předložených faktur.

Zavedení služby předcházelo získání finančních prostředků do rozpočtu oddělení sociálního zabezpečení a přichystání optimálního nastavení pro potřeby města a seniorů. Provozovatel byl vybrán ve výběrovém řízení, do kterého se přihlásil pouze jeden zájemce o provozování Senior taxi. Telefonní číslo pro objednávání provozuje samo město. Do budoucna město zvažuje zřídit vlastní pracovní pozici řidiče Senior taxi, čímž by provozování služby zcela přešlo do jeho rukou.

Služba se stává čím dál tím populárnější

Využívání služby ze strany seniorů má narůstající tendenci, což dokazuje zvyšující se zájem o tuto službu města. Zatímco v době zahájení služby v září 2016 proběhlo 21 jízd, v březnu 2017 si Senior taxi objednalo již 186 osob. Město se rovněž setkalo s velmi pozitivní zpětnou vazbou. Senioři tuto službu oceňují.

 

Příklad je součástí publikace Přívětivý úřad obcí s rozšířenou působností 2016

Přívětivý úřad obcí s pověřeným obecním úřadem 2016 – příklady dobré praxe (pdf, 1,36 MB)
Přívětivý úřad obcí s rozšířenou působností 2016 – Příklady dobré praxe (pdf, 1,5 MB)
Přívětivý úřad obcí s rozšířenou působností 2017 – Příklady dobré praxe (pdf, 2 MB)

Použitá fotografie: Autor: Zdeněk Fiedler – Vlastní dílo, CC BY-SA 3.0