Město Klášterec nad Ohří se nachází v okrese Chomutov v Ústeckém kraji. www.klasterec.cz

Participativní rozpočtování je nástroj pro zapojení občanů do rozvoje města

Společně pro Klášterec je název projektu participativního rozpočtování města Klášterce nad Ohří. Projekt funguje na principu spolupráce s občany. Veřejnost navrhne projekty, které by se mohly ve městě realizovat, a poté také hlasuje o tom, které se skutečně realizují. Podmínkou je, že navržené projekty musí být realizovány na pozemcích a budovách patřících městu. Jeden projekt má nést maximální náklady ve výši 250 tisíc Kč. Město se zavazuje, že vítězné projekty realizuje ihned v následujícím roce po prosincovém hlasování veřejnosti.

Město v roce 2017 zahájilo realizaci pilotního projektu. Na následující rok byla v rozpočtu vyčleněna částka 1 milion Kč. Dle výsledků hlasování se realizují všechny projekty do výše 1 milionu Kč. Při maximálních nákladech 250 tis. Kč/projekt se tak realizují min. 4 projekty. 

Oproti obavám vedení města se veřejnost do projektu aktivně zapojila a bylo navrženo několik projektů. Ty prošly prvotní kontrolou, zda splňují všechny náležitosti a podmínky. V současné době probíhá prezentace projektů, a to všemi komunikačními kanály města – Klášterecké noviny, webové stránky města, facebookový profil, elektronický newsletter, místní televize a proběhne také veřejné setkání, kde si každý navrhovatel svůj projekt odprezentuje. V prosinci proběhne 14denní hlasování veřejnosti metodou D21. Ta funguje na principu 2:1 – kladné vs. záporné hlasy. Hlasování proběhne na webu města a pro ty, kteří nemají internet, bude možné hlasovat i formou ústřižku v radničních novinách, které každý dostává zdarma do schránky.

Při podpoře vedení města je průběh realizace hladký

Impulsem pro vytvoření participativního rozpočtu byla řada zajímavých nápadů obyvatel města, které zaznívaly na veřejných setkáních nebo na sociálních sítích. Před realizací se zástupci města zúčastnili několika seminářů na téma participativního financování, čerpali také zkušenosti z měst, kde již participativní rozpočet zavedli. Při samotném zavádění projektu se město nesetkalo se žádnými bariérami. Projekt byl jednohlasně podpořen všemi zastupiteli. S jeho pokračováním se počítá
i do dalších let. Letošní první ročník poslouží také k vyhodnocení nedostatků projektu.

 

Použitá fotografie: Autor: Horst74 – Vlastní dílo, Volné dílo