Statutární město Most se nachází v okrese Most v Ústeckém kraji. www.mesto-most.cz

Soutěžení veřejných zakázek transparentně s pomocí e-aukce

Již v roce 2008 začalo statutární město Most hledat cestu k dosažení maximální transparentnosti průběhu hodnocení veřejných zakázek při dosažení maximálních úspor v rámci rozpočtu města. Téhož roku město zakoupilo zkušební verzi e-aukčního portálu. Rozdílem mezi elektronickou aukcí a například obálkovou metodou je sdílené poskytování informací. Ve sdíleném prostředí dodavatelé vidí porovnávací tabulku nabídek (tzv. e-aukční síň) a v průběhu aukce mohou reagovat na konkurenční nabídky úpravami vlastní nabídky.

Město si e-aukční portál pochvaluje a považuje jej za nejtransparentnější a nejméně diskriminační formu hodnocení dodavatelů v rámci veřejné zakázky. Kromě zajištění maximální transparentnosti průběhu veřejné zakázky bylo hlavním důvodem pro používání e-aukcí dosáhnout úspor v rámci čerpání rozpočtu města. Průměrná úspora při hodnocení nabídek formou e-aukce (oproti klasické obálkové formě) činí v případě Mostu 16,5 %.

E-aukce vedou k úsporám v rozpočtu města

Statutární město Most provedlo hodnocení nabídek formou e-aukce u více než 70 veřejných zakázek zadaných od roku 2009, ve kterém začalo e-aukční portál využívat pravidelně, přičemž dosáhlo úspory více než 5 milionů Kč. Při vstupních nákladech na zavedení systému elektronické aukce ve výši 305 tis. Kč a ročním udržovacím poplatku 16 tis. Kč město vyhodnotilo tento systém jako velice efektivní.

Hodnocení nabídek formou e-aukce město nejvíce využívá u veřejných zakázek na nákupy energií, nákupy kancelářských potřeb a služby vhodného charakteru (např. pronájmy, inženýring apod.). Nejčastějším typem využívané aukce je ERMMA, tj. tzv. anglická reverzní multipoložková multikriteriální aukce. Od roku 2017 město hodlá využívat i modul NIPPON, tj. tzv. japonské ticker aukce.

 

Příklad je součástí publikace Přívětivý úřad obcí s rozšířenou působností 2016

Přívětivý úřad obcí s pověřeným obecním úřadem 2016 – příklady dobré praxe (pdf, 1,36 MB)
Přívětivý úřad obcí s rozšířenou působností 2016 – Příklady dobré praxe (pdf, 1,5 MB)
Přívětivý úřad obcí s rozšířenou působností 2017 – Příklady dobré praxe (pdf, 2 MB)

Použitá fotografie:Autor: DavidusWikipedista – vlastní dílo, CC BY-SA 4.0