Město Postoloprty se nachází v okrese Louny v Ústeckém kraji. www.postoloprty.cz

Dětský koutek, přebalovací pult, bezbariérový úřad

Vedení městského úřadu v Postoloprtech se snaží vycházet vstříc občanům/klientům, kteří přicházejí na úřad s dětmi. Nejčastěji navštěvují úsek matričního úřadu a dále využívají služeb sociálních pracovnic. Do blízkosti těchto pracovišť byl proto umístěn dětský koutek a přebalovací pult. Oboje opatření mají rodičům s dětmi zpříjemnit návštěvu úřadu.

Návštěvník s malým dítětem může kdykoliv dle potřeby využít přebalovací pult bez nutnosti požádat o asistenci jakéhokoliv pracovníka úřadu. Přebalovacípult i dětský koutek jsou veřejnosti zpřístupněny bez omezení po celou provozní dobu městského úřadu. Čistota pultu i dětského koutku je hlídána po celý den.

Přístupnost úřadu je rovněž doplněna bezbariérovým přístupem do prvního patra úřadu. Klient si zazvoní na pracovnici podatelny, která ho doprovodí k plošině, pomocí níž se dostane do prvního podlaží. K pořízení a instalaci plošiny přistoupil městský úřad po rekonstrukci budovy, aby úřad splňoval veškeré platné normy.

Realizace se obešla bez problémů

Dle vedení městského úřadu byl proces zpřístupňování úřadu bezproblémový. Prvním krokem byl nápad zřídit dětský koutek a přebalovací pult, druhým nákup potřebných věcí a třetím samotná instalace. V současné době již úřad pouze doplňuje vybavení dětského koutku a stará se o údržbu. V případě nákupu plošiny se jednalo o vyšší částku, která však byla nakonec v rozpočtu města schválena. Občané si zavedené služby chválí.

 

Použitá fotografie: Autor: Gortyna – Vlastní dílo, CC BY-SA 3.0