Město Horní Slavkov se nachází v okrese Sokolov v Karlovarském kraji. www.hornislavkov.cz

Aktivní prevenci bezpečnosti iniciovala radnice

Po medializaci nedostatků v systému péče o osoby s duševní nemocí, se v Horním Slavkově rozhodli aktivně předejít případným neštěstím a zajistit tak bezpečnost pro občany města. Preventivní systém je postaven na aktivní vyhledávací činnosti městského úřadu a vyhodnocování oficiálních i neoficiálních informací o jednání osob, které opakovaně jeví znaky abnormality.

Systém města Horního Slavkova funguje zejména díky silné a kontinuální komunikaci s pacienty a rovněž s občany podávajícími podněty o potenciálně duševně nemocných osobách. Město o případech informuje také formou zpráv v radničním měsíčníku. Dosud byl systém aplikován na 5 případech, které soud ve 3 případech potvrdil, ve zbylých 2 soudní řízení stále probíhá. Ve dvou případech se město stalo veřejným opatrovníkem, což svědčí o vyloučenosti těchto osob.

Systém přináší participaci občanů, ale vynucuje si i odborný přístup města

Vedle oficiálních podnětů, obdržených například od policie, město vyhodnocuje také neoficiální, které získává například od sousedů či rodinných příslušníků osoby s možnou duševní nemocí. Po obdržení podnětu ho město posoudí a pověří sociální pracovníky, aby zahájili šetření, které vyhodnotí jeho pravdivost a vážnost situace. Následně radnice připraví a podává podnět s důkazními prostředky soudu.

Pro správné fungování systému bylo nutné občany informovat o jeho fungování a mechanismech. V současné době město již zaznamenává obecné povědomí občanů o systému a jejich aktivní spolupráci, díky které se zapojují do prevence bezpečnosti ve městě. Město si rovněž chválí důvěru, kterou občané vkládají v radnici, když se jí svěřují se svými obavami. Jako na jediné možné úskalí město upozorňuje na nutnost obezřetného a odborného posouzení podaných podnětů, jinak systém funguje bezproblémově a pro město neznamená žádné výrazné náklady.

Příklad je součástí publikace Přívětivý úřad obcí s rozšířenou působností 2016

Přívětivý úřad obcí s pověřeným obecním úřadem 2016 – příklady dobré praxe (pdf, 1,36 MB)
Přívětivý úřad obcí s rozšířenou působností 2016 – Příklady dobré praxe (pdf, 1,5 MB)
Přívětivý úřad obcí s rozšířenou působností 2017 – Příklady dobré praxe (pdf, 2 MB)