Město Zruč nad Sázavou se nachází v okrese Kutná Hora ve Středočeském kraji. www.mesto-zruc.cz

Přívětivý přístup k přepravě seniorů

Město Zruč nad Sázavou nemá vlastní systém hromadné dopravy, nicméně občanům starším 65 let a držitelům průkazu ZTP a ZTP/P s trvalým pobytem na území města, v odlehlejších městských částech Želivec, Dubina, Nesměřice a osadě Domahoř, je poskytována služba tzv. senior taxi. Jejím hlavním účelem je zabezpečit základní dopravní obslužnost – využití služeb ve městě, návštěva lékaře, pošty, úřadů, nákupních center, hřbitovů apod.

Jízdu si občané objednávají telefonicky minimálně den předem. Cena za jednu jízdu činí 20 Kč a je hrazena přímo dopravci při nástupu do vozidla. Osoby, které seniora, nebo osobu se ZTP a ZTP/P, doprovází, platí rovněž 20 Kč. V ceně jedné jízdy jsou započteny nástup občana, odvoz na místo určení, čekací lhůta max. 30 minut a odvoz zpět na místo bydliště. Při delší čekací lhůtě je účtováno dalších 20 Kč.

Aby bylo senior taxi efektivní, musí být pro občany dostupné

Služba byla zavedena v březnu 2015 a v současnosti ji využívá průměrně 200 zákazníků za měsíc. Senior taxi je provozováno externím poskytovatelem, který byl vybrán na základě výběrového řízení. Občané platí 20 Kč za jízdu a město doplácí 90 Kč za cestu po Zruči nad Sázavou, 120 Kč na jízdy z Dubiny a Nesměřic a 180 Kč ze Želivce. Tyto odlehlé části jsou součástí katastrálního území Zruče nad Sázavou.

Během spuštění služby se nevyskytly žádné problémy, a to i díky inspiraci u jiných měst, která s realizací a provozem služby již měla zkušenosti. O existenci služby senior taxi bylo samozřejmě nutné informovat občany a cílovou skupinu. Senior taxi dnes patří mezi oblíbené doplňkové služby města.

 

 

Použitá fotografie: Autor: JirkaSv – Vlastní dílo, Volné dílo