Na 2. jednání PS pro inovace (PSI), které se konalo 4. dubna 2022, bylo přijato rozhodnutí registrovat a evidovat inovativní projekty, které vznikají a jsou realizovány v rámci veřejné správy na všech jejích úrovních, a mají potenciál inspirovat a šířit dobrou praxi. Odbor strategického rozvoje a koordinace VS MV byl PSI pověřen, aby tyto inovace realizované jednotlivými subjekty veřejné správy shromažďoval a průběžně zveřejňoval. Za tímto účelem byla vytvořena „Karta inovativních projektů“. Všichni realizátoři úspěšných inovací, které byly implementovány na pracovištích veřejné správy, jsou žádáni, aby dali svým inovacím publicitu, šířili je dále a přispěli tím k rozvoji a modernizaci české veřejné správy.

Případné zájemce laskavě žádáme o zaslání vyplněného dokumentu „Karta inovativních projektů (ŠABLONA)“  na mail miroslav.jurasek@mvcr.cz

Ke stažení:

 

Kontaktní osoba:

Mgr. Ing. Miroslav Jurásek, Ph.D.

odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy

Ministerstvo vnitra

mob.: 731 428 803

email: miroslav.jurasek@mvcr.cz