Kvalitní strava je důležitá v každém věku. Avšak pro školní a předškolní děti je důležitá dvojnásob. V Jičíně se rozhodli věnovat svoji pozornost právě kvalitní stravě a vypracovali Strategii odpovědného stravování. Ta je založena na principu: „kvalitně, zdravě a lokálně“.

Město Jičín podporuje na základě Strategie odpovědného stravování snahy o zdravou a udržitelně vyprodukovanou stravu v jím zřizovaných mateřských a základních školách z důvodů zdravotních, ekologických, vzdělávacích, ekonomických, sociálních a kulturních, a to i s cílem dalšího snížení plýtvání. Město Jičín zajišťuje osvětu, propagaci a cílené vyhledávání a používání sezónních, čerstvých, lokálních a udržitelně vyrobených surovin používaných pro výrobu stravy vč. podpory účasti malých či sociálních podniků. Rovněž podporuje nákup produktů ekologického zemědělství (produkty organického zemědělství).

Strategie si klade za cíl dosavadní snahy škol a jídelen v oblasti odpovědného přístupu v přípravě stravy sjednotit, představovat je veřejnosti a strávníkům a rozvést na další úroveň. Používání lokálních, sezónních potravin a propagace přístupu je jedním ze základních kamenů strategie.

Veřejnost je o vývoji a dopadech Strategie průběžně informována v měsíčním periodiku Jičínský zpravodaj, na sociálních sítích města a na webech MŠ, ZŠ i města Jičína. Nejdůležitějším zdrojem informací jsou však každotýdenní jídelníčky jednotlivých MŠ a ZŠ pro strávníky i jejich rodiče, ve kterých jsou informace zejména o sezónních a lokálních surovinách, ze kterých je připravována strava.

Příklad je součástí publikace příkladů dobré praxe Přívětivý úřad obcí III. typu 2023

Více o soutěži zde: Soutěž Přívětivý úřad 2023 – známe vítěze

Foto: Archiv města.