Ministerstvo vnitra připravilo vzdělávací program pro-klientského přístupu úřadů veřejné správy. Jeho cílem je přenastavit přístup obecních, městských, ale i státních úřadů tak, aby se více orientovaly na klienty a aktivně a přívětivě poskytovaly služby veřejné správy.

V roce 2022 proběhl pilotní projekt. Vzdělávací program se v něm dělilo na tři části:

1) úvodní školení pro tajemníky obecních a městských úřadů (realizováno dne 24. 5. 2022 v Praze ve spolupráci se Sdružením tajemníků obecních a městských úřadů ČR),

2) semináře pro vedoucí úřadu a vedoucí úředníky,

3) semináře pro úředníky na tzv. front-office pracovištích.

Cílové skupiny: úředníci obcí a krajů, vedoucí úředníci a vedoucí úřadů obcí a krajů, představení a úředníci státních úřadů s front-office pracovišti (finanční správa, úřady práce, ČSSZ…).

Formát seminářů: Prezenční školení v malých skupinách s důrazem na nácvik a praxi. Seminář trval 6 hodin. Absolventi obdrželi osvědčení. Kurzy byly zdarma.

Termíny: Semináře se konaly zejména od září do prosince 2022 ve vybraných krajských městech.

Závazná registrace a výběr termínu:

  • Pro vedoucí úřadu a vedoucí úředníky (představené): na semináře již není možné se registrovat
  • Pro úředníky pracovišť front-office (přepážek, přímý kontakt s klienty): na semináře již není možné se registrovat
  • Přehled termínů (PDF, 600 kB)

Kontaktní osoby:

  • Mgr. DiS. Romana Hejnová, e-mail: romana.hejnova@mvcr.cz
  • Mgr. Blanka Javorová, e-mail: blanka.javorova@mvcr.cz

Realizátorem vzdělávacího programu byla vzdělávací agentura MotivP.

Pilotní vzdělávací program byl již ukončen.

logo_ILN_a_MV.PNG

Vzdělávací program je realizován v rámci projektu Hodnocení výkonu veřejné správy v ČR a doporučení pro budoucí strategický rozvoj z pohledu OECD, reg. č. GG-PDP2-001. Projekt je spolufinancovaný z tzv. Norských fondů.