Ministerstvo vnitra připravilo vzdělávací program Komunikace s osobami ohroženými sociálním vyloučením.

Vzdělávací program umožní úředníkům a představitelům seznámit se s problematikou komunikace se seniorskou populací, lidmi s postižením a cizinci a poskytnou jim znalosti a dovednosti potřebné pro aplikaci Governance Accessibility v praxi ve všech aspektech. Výstupem bude zvýšení komunikační úrovně úředníků a zaměstnanců, což v důsledku zajistí rovný přístup seniorské populace, lidí s postižením i cizinců k informacím a službám úřadů.

Cílové skupiny: úředníci obcí (II. a III. typu) a krajů, starostové a uvolnění zastupitelé obcí I. typu bez úřednického aparátu.

Formát kurzů: 1) eLearningová část v systému ELEV, 2) prezenční školení v malých skupinách s důrazem na nácvik a praxi. Seminář trvá 7 hodin. Absolventi všech tří kurzů obdrží osvědčení. Kurzy jsou zdarma.

Vzdělávací program se skládá ze tří navazujících kurzů:

  1. Komunikace úřadů se seniorskou populací – anotace – PŘÍRUČKA ke stažení
  2. Komunikace úřadů s lidmi s postižením – anotacePŘÍRUČKA ke stažení
  3. Komunikace s cizinci – anotace – PŘÍRUČKA ke stažení

Termíny: Semináře se konají od září 2022 do února 2023 ve vybraných krajských městech (Praha, České Budějovice, Plzeň, Brno, Ostrava, Olomouc). Aktuálně se pracuje na jejich akreditaci.

Více informací včetně závazné registrace najdete zde:

Kontaktní osoby:

logo_EU-ESF-OPZ_a_MV_a_IVS.png

Vzdělávací program je realizovaný v rámci projektu „Implementační jednotka Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014-2020“, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0000125.