Stavební projekty investorů a developerů se často dotýkají všech obyvatel města a mohou mít na obyvatele pozitivní vliv. Je však potřeba nastavit podmínky tak, aby z projektů neměla prospěch pouze jedna strana, ale všichni – investor, město i občané města. V Liberci zastupitelé schválili klíčový dokument, projednávající právě spolupráci města a investorů: ,,Zásady statutárního města Liberec pro spolupráci s investory na rozvoji veřejné infrastruktury.“

Právě díky nastavení jasných pravidel dochází k rozvoji veřejné infrastruktury v lokalitách s investorskou výstavbou (nová hřiště, parky, výsadba zeleně, opatření pro zlepšení sousedských vztahů, adaptační opatření). Pro snazší koordinaci a řešení případných nejasností v projektové přípravě vyhotovilo město manuály pro investory např. zásady pro výstavbu ve městě nebo manuál veřejných prostranství. Například při budování logistického areálu v průmyslové zóně, investor přispěje na budování veřejné infrastruktury a dojde k realizaci dohodnutých adaptačních opatření.

Přínosem pro občany je spolupráce investorů na rozvoji dopravní a technické infrastruktury a občanské vybavenosti formou investičního příspěvku či plnění ve formě přímé investice do veřejné infrastruktury. Na základě dosavadních zkušeností město v tuto chvíli připravuje aktualizace dokumentu a další manuály např. pro oblast environmentálně udržitelných opatření manuál modro-zelené infrastruktury.

Příklad je součástí publikace příkladů dobré praxe Přívětivý úřad obcí III. typu 2023

Více o soutěži zde: Soutěž Přívětivý úřad 2023 – známe vítěze

Foto: Archiv města.