Cíle projektu

Projekt měl za cíl umožnit studium na vysoké či vyšší odborné škole dětem z dětských domovů či odborných zařízení a dětí z náhradní rodinné péče. Podpora studentů spočívá v poskytnutí vhodného typu ubytování, uhrazení nákladů na bydlení, školné a další náklady na studium. Po ukončení studia podpora zahrnuje i nabídku práce absolventům, případně pomoc s jejím hledáním

Záměrem je dlouhodobé udržení zájmu o projekt a povědomí o něm u všech ředitelů dětských domovů a obdobných zařízení v ČR.

Popis řešení

Pro realizaci projektu byl rekonstruován jeden z domů ve vlastnictví Prahy 10, v ulici Záběhlická, kde vznikly ubytovací kapacity pro 36 studentů, včetně studovny, knihovny, počítačové místnosti s připojením na internet a dalšího příslušenství. Bydlení studentů je zde zajištěno ve dvoulůžkových pokojích. Čtyři studenti tak mají k dispozici byt 2+kuchyňský kout s příslušenstvím.

V objektu Studentského domu se studentům touto službou poskytovalo nejen ubytování, ale i další doprovodné služby. Pracovníci Studentského domu připravují studenty na samostatný život formou tréninku potřebných dovedností, pomocí při řešení osobních problémů, odbornou sociální prací apod.

Do projektu, který je vedle dětí odcházejících z dětských domovů určen i pro děti z náhradní rodinné péče, se mohou přihlásit zájemci z celé republiky. Studenti mají z rozpočtu MČ Praha 10 hrazeno školné, náklady spojené se studiem i veškeré náklady spojené s ubytováním. Na vysoké škole mají navíc možnost požádat při splnění podmínek o prospěchové a sociální stipendium.

Hlavní přínosy a výsledky

  • Suplování nedostatečné role státu v podpoře rizikové skupiny obyvatel.
  • Profinancování ubytování a poplatků za studium na vysoké škole pro děti z dětských domovů, či dětí z náhradní rodinné péče.
  • Nadané děti z dětských domovů a z náhradní rodinné péče mají umožněno co možná nejefektivnější zapojení do běžného života.

Přenositelnost řešení

Řešení může sloužit jako příklad dobré praxe i ostatním pražským městským částem, případně větším městům, kde sídlí vysoké školy či univerzity, které by mohly na těchto projektech spolupracovat.

Možné překážky realizace

  • Poměrně vysoké vstupní náklady na uzpůsobení vhodných prostor pro obdobné zařízení (rekonstrukce ubytovacích kapacit).
  • Vhodné nastavení formy spolupráce s konkrétní vysokou školou/univerzitou.

Cena Ministerstva vnitra za inovaci ve veřejné správě – ročník 2009