Projekt Bezbariérová Olomouc vnikl v roce 2001 na základě analýzy potřeb obyvatel a jeho původní a stále nosnou myšlenkou je zpřístupňování veřejného života, především služeb, vzdělání, kultury, zaměstnání a sportu všem obyvatelům i návštěvníkům města. Bezbariérovost se netýká jen skupiny osob se sníženou schopností pohybu a orientace, ale také osob pokročilého věku, těhotných žen a osob doprovázejících dítě v kočárku nebo dítě do tří let. Bezbariérové prostředí v širším kontextu využívá v průběhu života každý z nás. Projekt Bezbariérová Olomouc je založen na mezioborové spolupráci. Na jeho realizaci se podílí zástupci z oblasti dopravy, stavebních úprav, sociálních služeb, školství či cestovního ruchu. Klíčovým prvkem projektu je také zapojení veřejnosti.

V rámci zpřístupňování veřejného prostoru zahrnující pěší trasy, bezbariérovou dopravu a veřejné budovy byla vytvořena interaktivní bezbariérová mapa města, která je přístupná na webových stránkách města. Jednotlivé trasy a objekty jsou popsány z hlediska přístupnosti a případných bariér a umožňují tak osobám se sníženou schopností pohybu zjistit, které trasy a objekty jsou přístupné. Mapu mohou využívat nejen občané s omezenou možností pohybu, ale i široká veřejnost a turisté navštěvující město Olomouc.

Město i spolupracující neziskové organizace zaznamenávají v rámci bezbariérové mapy pozitivní ohlasy. Zároveň jsou díky vzájemné spolupráci zapojených subjektů postupně odstraňovány bariéry v rámci přístupnosti tras a objektů napříč městem.

V současné době se v rámci projektu připravují materiály k bezbariérovému turismu. Budou zpracovány vybrané tematické okruhy městem, materiál bude obsahovat základní informace o památkách a zajímavostech na trase a specifické praktické informace pro osoby se sníženou schopností pohybu nebo pro rodiny s malými dětmi.

Příklad je součástí publikace příkladů dobré praxe Přívětivý úřad obcí III. typu 2021

Více o soutěži zde: http://kvalitavs.cz/privetivy-urad-obci-iii-typu-2021/

 

Autor úvodní fotografie: By Olmütz_hauptplatz.JPG: Dominik Tefert.The original uploader was Dominik.Tefert at German Wikipedia.derivative work: Millenium187 (talk) – Olmütz_hauptplatz.JPG, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16027435