Podnikatelský inkubátor byl založen s cílem zvýšit podnikavost v Pardubicích i přilehlém regionu a zaměřuje se zejména na projekty/startupy s inovativním potenciálem. Fyzicky bylo vybudováno centrum (prozatím nefinální, v pronajatém prostoru) podnikání a inovací. Jde o zázemí pro nové podnikatele, které je přirozeným prostorem pro networking a vznik obchodních partnerství.

V nabídce centra jsou také systematické nástroje pro začínající podnikatele, možnost práce v rámci sdílených kancelářích (coworking) nebo využití centra jakožto virtuálního sídla firmy. V neposlední řadě lze v centru pořádat vlastní workshopy a přednášky, nebo se takových coby posluchač účastnit. Akce vedou zkušení mentoři a lidé z praxe.

Začínající podnikatelé kvitují zejména bezplatnou možnost úvodní konzultace podnikatelského záměru. Semináře a webináře jsou rovněž bezplatné a těší se značné oblibě. Transfery zkušeností probíhají rovněž prostřednictvím pořádání kulatých stolů s politiky a podnikateli. Prohlubuje se také propojení centra se středními a vysokými školami v regionu.

Pardubice se zvou městem pro byznys. Nutno podotknout, že formát výzvy začínajícím podnikatelům působí opravdu přesvědčivě a svému projektu v Pardubicích hodně věří. Ruku v ruce s inkubátorem jde i nově vystavěná sekce na portálovém webu města – Podnikatel. S cílem nabídnout více informací a zároveň zjednodušit orientaci na portálu, který je nově strukturován dle jednotlivých cílových skupin: Občan, Turista a právě zmíněný Podnikatel.

Příklad je součástí publikace příkladů dobré praxe Přívětivý úřad obcí III. typu 2022

Více o soutěži zde: http://kvalitavs.cz/nejprivetivejsi-urad-v-cr-ma-opet-kolin/

Foto: Archiv města.