Městská část Praha 22 se zapojila do dvouletého pilotního projektu rozvoje participace veřejnosti pořádaného Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR). Součástí projektu je dotace Magistrátu hl. m. Prahy na většinu nutných prostředků, městská část tak pouze zajistila výběrové řízení a vybrala vhodného uchazeče. O případných bariérách se tedy nedá mluvit, šlo pouze o zajištění pracovního prostředí a potřeb a vyhrazení části rozpočtu Prahy 22.

Koordinátor participativního plánování se stará o zapojování občanů do plánování, koordinaci plánovacích procesů s městskými, soukromými i státními investory, pomáhá řídit klíčové projekty městské části. V případě Prahy 22 je to revitalizace původně historického náměstí, příprava terminálu městské dopravy u vlakového nádraží, kde je zároveň nutné v celé lokalitě nastavit systém parkování, participativní rozpočet, ale i projekt na zapojení žáků ZŠ do života městské části, pokud to epidemická situace dovolí. V případě investičních akcí již městská část vidí konkrétní přínosy – díky nadstandardní péči o chystané projekty se podařilo zajistit jejich bezproblémové financování ze strany magistrátu.

Dle vedení Prahy 22 jsou ohlasy zatím pozitivní. Lidé jsou spokojeni, je to poprvé, kdy mají možnost se vyjádřit k chystanému projektu a nikoli, až když jsou plány hotové, je nemožné je měnit a dochází k realizaci. Mohou sdělit své problémy v dané lokalitě, projektanti je mohou zohlednit, zároveň slyší připomínky ostatních, které jsou často i protichůdné a které mají „z první ruky“. Do participace jsou zapojeni vždy zástupci pokud možno všech skupin, kterých se změna dotýká – obyvatelé, firmy, řidiči, rodiny, děti, senioři. Každá ze skupin má na lokalitu jiný požadavek a odlišné problémy. Skvělé je i propojení s ostatními městskými částmi, jejich postupy a zkušenosti a zapojení IPRu jako mentora-školitele.

Po skončení projektu vyhodnotí Praha 22  společně s IPR jeho přínos a na úrovni celé Prahy dojde k rozhodnutí, zda a za jakých podmínek je případně vhodné pozici zapojit nastálo.

Příklad je součástí publikace příkladů dobré praxe Přívětivý úřad obcí III. typu 2021

Více o soutěži zde: http://kvalitavs.cz/privetivy-urad-obci-iii-typu-2021/


Foto: Archiv městské části