Ministerstvo vnitra spouští registraci oblíbeného vzdělávacího programu pro zastupitele obcí – Zastupitel v kurzu.

Vzdělávací program se pro rok 2023 skládá ze 3 vzdělávacích modulů:

  1. POSTAVENÍ ZASTUPITELŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ (základní postavení místní samosprávy v systému veřejné správy ČR, orgány místní samosprávy a jejich kompetence, postavení zastupitelů v systému veřejné správy a samosprávy)
  1. FINANČNÍ ŘÍZENÍ OBCE (zdroje financování, majetek obce, dotace, veřejné zakázky)
  1. ROZVOJ OBCE (činnosti obce v rámci jejího rozvoje, územní plánování, strategické plány rozvoje obcí, spolupráce obcí na rozvoji území)

Každý modul bude realizován kombinovanou formou:

  1. eLearningová část bude probíhat v systému ELEV s časovým rozsahem 7 hodin a je povinná pro všechny, kteří se chtějí přihlásit do části prezenční.
  2. Prezenční část bude realizována s časovým rozsahem 7 hodin na regionální úrovni tak, aby byl zabezpečen celoplošný dosah na území ČR. Dle situace se bude konat online, nebo v Praze, Českých Budějovicích, Plzni, Liberci, Hradci Králové, Brně, Ostravě a Olomouci.

Období realizace:

Vzdělávací aktivity budou probíhat v období leden až květen 2023.

Více informací včetně registrace zde: