Cíle projektu

Vytvoření elektronického nástroje, který by jednak plnil funkci elektronického stavebního deníku, jednak by zabezpečil okamžitou a přehlednou dostupnost veškerých podkladů pro řízení stavby z jednoho místa.

Podmínkou bylo, že musí umožnit přístup k údajům o stavbách z jakéhokoliv místa, v kteroukoliv denní a noční hodinu, a to všem oprávněným osobám.

Popis řešení

Elektronický stavební deník je užitečný v procesu stavebního řízení. Zabezpečuje snadnou dostupnost všech podkladů pro řízení stavby. Deník je transparentní, podporuje operativní jednání a přináší časovou a finanční úsporu, která vyplývá z jeho dostupnosti on-line.

Základem pro vytvoření stavebního deníku se stal certifikovaný elektronický nástroj pro zadávání veřejných zakázek provozovaný nezávislou třetí stranou. Tento elektronický systém rovněž provádí sledování a evidenci veškerých úprav, kroků a činností prováděných v deníku.

Stavební deník komunikuje s datovými schránkami a zaznamenává autorizaci dokumentů prostřednictvím elektronického podpisu včetně časového razítka. Deník tak splňuje požadavky stavebních právních předpisů kladené a může sloužit i jako datové úložiště veškeré stavebné dokumentace.

Stavební deník je nejenom prostředkem pro dozorovou a kontrolní činnost všech účastníků výstavby, ale i záznamem provedeného dozoru v čase.

Hlavní přínosy a výsledky

  • Okamžitá dostupnost deníku (uchovávaných záznamů, výkresových a dokladových dokumentů), a tím i okamžitá kontrola stavby z kteréhokoliv místa a kdykoliv.
  • Okamžité datové spojení se všemi účastníky stavby.
  • Automatické upozorňování uživatelů prostřednictvím e-mailových zpráv na nové zápisy v deníku a na jejich povinnost vyjádřit se ke konkrétní problematice.

Přenositelnost řešení

Řešení může realizovat každá obec. Osvědčí se zejména při použití na stavby většího rozsahu.

Možné překážky realizace

  • Lidský faktor, resp. nechuť některých pracovníků měnit zažité postupy a seznamovat se s technickými a elektronickými novinkami.
  • Náklady na pořízení elektronického podpisu a na technické vybavení (notebook, PC, tablet, smartphone, připojení k síti).

Cena Ministerstva vnitra za inovaci ve veřejné správě – ročník 2011

 

Autor fotografie: RPekař – Vlastní dílo, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=27866967