Ministerstvo vnitra vyhlašuje 15. ročník Cen za kvalitu a inovace ve veřejné správě.

Stanovení typů a úrovní cen:

 • Ceny MV za kvalitu ve veřejné správě
  • Cena MV za zavedení přístupu k řízení kvality ve veřejné správě je udělena organizaci, která nově zavedla vybraný přístup k řízení kvality a zahájila cestu k řízení kvality zaměřenou na klienta úřadu, a/nebo občana.
  • Cena MV za dlouhodobé uplatňování přístupu k řízení kvality ve veřejné správě je udělena organizaci, která dlouhodobě uplatňuje vybraný přístup k řízení kvality a současně realizovala významnou aktivitu/ projekt přispívající k rozvoji řízení kvality veřejné správy.
  • Organizace veřejné správy mají dále možnost ucházet se o Národní cenu kvality ČR, kterou vyhlašuje Rada kvality České republiky při Ministerstvu průmyslu a obchodu.
 • Cena MV za inovace ve veřejné správě
  • Cena MV za inovaci cílenou na občana je udělena za inovativní řešení, které je svým dopadem/ přínosem zaměřeno zejména na občana.
  • Cena MV za inovaci cílenou na zaměstnance organizace je udělena za inovativní řešení, které je svým dopadem/ přínosem zaměřeno zejména na zaměstnance organizace.
  • Cena MV za digitální inovaci je udělena za inovativní řešení, které má digitální charakter.

Více informací vč. přihlášek najdete na: http://kvalitavs.cz/ceny-mv/