Dne 8. února odstartoval příjem žádostí do výzvy z Národního programu Životní prostředí na podporu obcí zapojených do Paktu starostů a primátorů pro energii a klima.

V paktu se obce a města zavážou ke snížení emisí CO2 nejméně o 40 % do roku 2030 a zvýšení odolnosti vůči dopadům změny klimatu. Na oplátku nyní mohou čerpat v celkové sumě 10 milionů korun na tvorbu akčních plánů.

Příjem žádostí: 8. 2. 2021 – 30. 7. 2021
Alokace: 10 000 000  Kč
Na co můžete dotaci získat
  1. Zpracování Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima (Sustainable Energy and Climate Action Plan, SECAP), příp. jeho aktualizace
  2. Organizace Místních dnů pro klima a energii, jejichž účelem bude zvýšení veřejného povědomí o tématech, jako je energetická efektivita, využívání obnovitelných zdrojů energie, odolnost vůči změně klimatu a propojení energetiky a změny klimatu (např. workshopy, výstavy, komentované prohlídky a dny otevřených dveří aj.)
  3. Zřízení jednoho nového pracovního místa pro pracovníka obce nebo městské části (dle typu žadatele) na plný nebo částečný pracovní úvazek, který bude zajišťovat přípravu či aktualizaci akčního plánu a následnou realizaci opatření
Výše příspěvku

250 tis. – 2 mil. Kč.

  • U aktivity a) a b) – míra podpory na jeden projekt max. 80 % z celkových způsobilých výdajů
  • U aktivity c) – míra podpory na jeden projekt max. 50 % z celkových způsobilých výdajů

Detail výzvy: https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=87

Více na: https://www.mzp.cz/cz/news_20210208_Dotace-na-klimaticke-strategie-obci