Ocenění byla předána 14. června 2022 v průběhu slavnostního večera v prostorách Pevnosti poznání v Olomouci pořádaného v rámci programu konference Moderní veřejná správa 2022.

Ceny MV za kvalitu a inovaci ve veřejné správě předávali RNDr. Josef Postránecký, státní tajemník v Ministerstvu vnitra, Ing. Mgr. David Sláma, ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy pověřen řízením sekce veřejné správy a eGovernmentu a Ing. Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje.

Cenu Ministerstva vnitra za kvalitu ve veřejné správě obdržely za rok 2021 tyto organizace:

V kategorii zavedení řízení kvality ve veřejné správě:

  • Krajský úřad Olomouckého kraje – za zavedení systému společenské odpovědnosti a získání certifikátu dle normy ČSN 01 0391:2013
  • město Znojmo – za zavedení systému společenské odpovědnosti a získání certifikátu dle normy ČSN 01 0391:2013
  • statutární město Olomouc – za zavedení místní Agendy 21 a dosažení kategorie C místní Agendy 21

V kategorii za dlouhodobé užívání přístupu k řízení kvality ve veřejné správě:

  • městská část Praha 10, uživatel systému řízení kvality dle ISO 9001 a místní Agendy 21, za projekt Strategický rozvoj MČ P10 pomocí projektového řízení s propojením metod kvality a ve spolupráci s různými cílovými skupinami

Cenu Ministerstva vnitra za inovaci ve veřejné správě obdržely za rok 2021 tyto organizace:

V kategorii inovace zaměřené na občana:

  • Královéhradecký kraj – za projekt Datový katalog otevřených dat KHK a datový portál KHK

V kategorii digitální inovace:

  • městská část Praha 3 – za projekt Robotizace procesu generování výzev k úhradě určené částky provozovateli vozidla
  • statutární město Jihlava – za projekt Mapa pozemků pro investory
  • město Břeclav – za projekt Komplexní webové mapové služby pro složky řešící následky tornáda na J Moravě