Ministerstvo vnitra připravilo vzdělávací program Srozumitelný úřad, který učí úředníky samospráv tvořit srozumitelné texty tak, aby adresáti snadno a rychle porozuměli předávané informaci a mohli splnit své povinnosti. Ve druhé části kurzu se úředníci učí psát zjednodušený text pro osoby ze specifických skupin. Jedná se o adresáty, kteří mají oslabené kognitivní funkce a tím vnímání i stupeň porozumění. Texty jsou určeny i pro cizince a starší seniory, pro které je také vhodné psát ve formátu, pro který se vžilo označení „Easy to Read“.

Cílové skupiny: úředníci obcí (II. a III. typu) a krajů

Formát kurzů: 3 dny prezenční školení, na které navazují dva konzultační dny tvořených textů a jeden den vyhodnocení přínosů pro účastníky. Absolventi celého kurzu obdrží osvědčení. Kurzy jsou zdarma.

Termíny: školení Srozumitelný úřad se koná od září 2022 do listopadu 2022 v Lounech. Další kurz bude otevřen od října 2022, nyní není rozhodnuto o jeho přesném místě konání.

Kontaktní osoby:

  • Realizátorem vzdělávacího programu je Ministerstvo vnitra

logo_EU-ESF-OPZ_a_MVCR.jpg

Vzdělávací program je realizovaný v rámci projektu „Implementační jednotka Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014-2020“, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0000125.