Změny se týkají občanů žijících ve dvou různých skupinách obcí

Obce, které u kterých se mění příslušnost k okresu:

  • Bukovec, Čečovice, Černovice, Holýšov, Horní Kamenice, Kvíčovice, Neuměř, Štichov, Všekary (všechny z okresu Domažlice do okresu Plzeň-jih)
  • Černíky (z okresu Nymburk do okresu Kolín)
  • Harrachov (z okresu Semily do okresu Jablonec nad Nisou)
  • Študlov, Valašské Příkazy (obě z okresu Vsetín do okresu Zlín)

Obce, u kterých se mění příslušnost k ORP:

  • Bříství, Kounice, Vykáň (všechny z Českého Brodu do Lysé nad Labem)
  • Frýdštejn (z Turnova do Jablonce nad Nisou)
  • Věžnice /okr. Havlíčkův Brod/ (z Jihlavy do Havlíčkova Brodu)

Dopad na občany obcí, které mění okres

U všech občanů starších 15 let, kteří mají trvalý pobyt v obcích, u nichž dojde ke změně okresu, bude nutné zajistit výměnu občanských průkazů. Důvodem bude nesprávný údaj o adrese místa trvalého pobytu způsobený změnou okresní příslušnosti. V tomto případě výměna občanského průkazu bude bez správního poplatku.

Klíčovou roli při výměně občanských průkazu bude sehrávat příslušný městský úřad ORP, který bude rozhodovat o skončení platnosti občanského průkazu. Samotné rozhodování o skončení platnosti občanského průkazu bude možné až po nabytí účinnosti nového zákona o územně správním členění státu, tj. po 1. lednu 2021. Správní řízení o skončení platnosti občanského průkazu zahájí městský úřad ORP a informuje o přesném postupu.

U občanů se zdravotním omezením, kteří se ze závažných dlouhodobých zdravotních důvodů nemohou osobně dostavit na podání žádosti a převzetí občanského průkazu, zajistí pořízení žádosti, vyfotografování občana i předání vyhotoveného občanského průkazu příslušný městský úřad ORP, v jehož správním obvodu se občan zdržuje. K tomu se využívá tzv. „mobilní pracoviště“, kterým jsou vybaveny všechny městské úřady ORP.

Instituce, jako jsou např. banky, pojišťovny apod., není nutné kontaktovat z důvodu změny okresu. Naopak, jestliže v obci fungují spolky a jiná zájmová sdružení (hasiči, zahrádkáři, včelaři, fotbalisté aj.), je vhodné, aby se jejich zástupci informovali u nadřazené organizační jednotky o případných změnách, které se změnou okresu mohou souviset. Územní působnost často upravují stanovy těchto spolků a sdružení.
Dopad na občany obcí, které mění příslušnost k ORP

Jelikož v tomto případě nedochází ke změně příslušnosti obcí k jinému okresu, ale ke změně příslušnosti k ORP, nebudou muset občané měnit jejich občanské průkazy. Kromě výše uvedených změn tak občané žádné jiné další dopady nepocítí.