Hodnocení výkonu veřejné správy v České republice a doporučení pro budoucí strategický vývoj.

(Evaluation of the public administration performance in the Czech Republic and recommendations for the further strategic development)

Registrační číslo projektu / Registration project number: GG-PDP2-001
Projekt je financován z Fondů EHP 2014 – 2021 v rámci programu Řádná správa.
Project is funded by EEA funds 2014 – 2021 from Good Governance Programme.

AKTUALITY

Praha, 31. 3. 2023 V roce 2022 probíhal sběr podkladů a tvorba Přehledu OECD o stavu veřejné správy v České republice. Přehled byl na začátku roku 2023 finalizován a dne 30. března proběhlo jeho slavnostní zveřejnění předsedou Vlády České republiky, Petrem Fialou, a generálním tajemníkem OECD, Mathiasem Cormannem. Následující den, 31. března proběhlo slavnostní představení obsahu Přehledu za účasti širší odborné veřejnosti. Akce se zúčastnili vysoce představení zástupci české veřejné správy i čeští stakeholdeři, kteří byli do tvorby Přehledu zapojeni, a to jak ze státní správy, tak i z různých neziskových organizací. Na akci byly blíže představeny hlavní závěry a doporučení OECD a následně proběhla diskuze nad zaměřením programu na podporu implementace doporučení, který poběží do konce tohoto roku.

Tisková zpráva ze slavnostního představení Přehledu OECD o veřejné správě v České republice.

Publikace ke stažení:

Přehled o stavu veřejné správy | Česká republika | Česká republika na cestě k modernější a efektivnější veřejné správě (pdf, 7 MB)

Přehled o stavu veřejné správy v České republice | Česká republika na cestě k modernější a efektivnější veřejné správě | Klíčová zjištění a doporučení (pdf, 5,5 MB)

OECD Public Governance Reviews | Czech Republic | Towards a More Modern and Effective Public Administration (pdf, 5 MB)

OECD Public Governance Reviews: Czech Republic | Towards a more Modern and Effective Public Administration | Highlights (pdf, 5,6 MB)

 

Praha, 29. 3. 2022 V březnu a květnu proběhly zjišťovací mise OECD v České republice, v rámci kterých získal expertní tým OECD informace od českých stakeholderů potřebné k vytvoření Přehledu. Součástí první zjišťovací mise bylo i slavnostní zahájení projektu. Nyní již probíhá samotná tvorba Přehledu. Na podzim 2022 přijede OECD expertní tým opět do Prahy a bude se zapojenými stakeholdery diskutovat o prvním draftu a navržených doporučeních.

Tisková zpráva ze slavnostního zahájení projektu

TZ-slavnostni_zahajeni_projektu_4_-_20220329.JPG TZ-slavnostni_zahajeni_projektu_5_-_20220329.JPG

 

Popis projektu

Hlavním výstupem projektu je vytvoření Přehledu o stavu veřejné správy v ČR ze strany OECD (Public Governance Review). Součástí této analýzy budou doporučení OECD, jak zlepšit kvalitu poskytování služeb veřejné správy v každé níže uvedené oblasti se zřetelem na jejich dostupnost, efektivitu řízení a personální zajištění:

 1. Strategické řízení a design služeb veřejné správy
 2. Podložená rozhodnutí (evidence-based policy making)
 3. Veřejná správa na místní a regionální úrovni
 4. Lidské zdroje ve veřejné správě
 5. Digitalizace veřejné správy

Aby se zajistila co nejvyšší možná implementace daných doporučení, bude navazovat Program na podporu implementace, v rámci kterého budou probíhat odborné workshopy za účasti české odborné veřejnosti a zahraničních expertů (tzv. „peers“) a expertů OECD, kde budou diskutovány konkrétní možnosti realizace doporučení.

Pro zvýšení praktického dopadu projektu budou souběžně s tvorbou Public Governance Review realizovány dvě vzdělávací akce. Tyto vzdělávací aktivity vycházejí z dřívějších doporučení OECD a jsou plně v souladu s koncepcí Klientsky orientovaná veřejná správa 2030. Vzdělávací programy budou zaměřené na rozvoj kompetencí analytických pracovníků ve veřejné správě a zlepšení pro-klientského přístupu úřadů veřejné správy

Partneři / Project Partners:

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD, Organisation for Economic Co-operation and Development)

Realizace projektu / Project realisation: 1/9/2021 – 30/4/2024

 • Plán prací na Public Governance Review
  02/2022 Vyplnění dotazníkového šetření
  03 – 04 /2022 Zjišťovací mise OECD v ČR
  09/2022 První draft Public Governance Review
  10/2022 Sounding board mission – představení prvních závěrů a diskuze nad draftem PGR
  11/2022 Prezentace PGR na zasedání OECD Public Governance Committee
  12/2022 – 02/2023 Finalizace, překlad, tisk publikací
  03/2023 Představení finálního PGR veřejnosti
  04/2023 – 01/2024 Program na podporu implementace doporučení OECD
 • Vzdělávací program pro analytiky
  Předpoklad zahájení školicích akcí ve 4. kvartálu 2022
 • Vzdělávací program pro-klientského přístupu úřadů veřejné správy

Kontaktní osoby: