Povinnost vykazovat data znamená pro obce a města reálnou administrativní zátěž, na které ovšem stojí schopnost státu sbírat data z území, a tím efektivně koordinovat veřejnou správu, její služby a získávat zpětnou vazbu. Aby nedocházelo k nadbytečnému sběru dat, Ministerstvo vnitra v roce 2016 iniciovalo vypracování analýzy, která by odhalila případné duplicity a zhodnotila praktickou stránku potřebnosti sbíraných dat tak, aby systém sběru dat byl racionální a optimální.

Analýza zatížení veřejné správy sběrem dat, kterou pro Ministerstvo vnitra vypracovala Technologické agentury ČR v roce 2016, např. odhalila, že města a obce měla v roce 2016 až 192 informačních povinností vůči jiným úřadům. Dále nalezla a popsala duplicitní sběry dat a navrhla realizaci balíčku opatření, který je rozpracováván do realizačního plánu a po krocích plněn.

Výstupem výzkumu je kromě Analýzy zatížení veřejné správy sběrem dat také Metodika optimalizace sběru dat. Ta navrhuje optimální systém efektivního sběru dat, který bude zlepšovat kvalitu sbíraných údajů, jejich platnost a spolehlivost. Metodika navrhuje optimální strukturu dat, frekvenci a techniku sběru, včetně zdůvodnění účelnosti sběru.

Všem dotčeným úřadům státní správy bylo Radou vlády pro veřejnou správu uloženo se s Metodikou seznámit a doporučeno ji v praxi uplatňovat.

Ministerstvo vnitra děkuje tímto všem městům a obcím, které se ve výzkumu angažovaly, za aktivní přístup a cenné informace.

KE STAŽENÍ:

Metodika optimalizace sběru dat 2016 (pdf, 3,8 MB) – zpracováno společností PROCES, vydáno MV ČR v roce 2016

Analýza zatížení veřejné správy sběrem dat 2016 (pdf, 3,3 MB) – zpracováno společností PROCES, vydáno MV ČR v roce 2016