Jaký by měl být úřad 21. století? Konkrétní představu Ministerstva vnitra představuje nová brožura Úřad 21. století: vize a současné trendy. Publikace spojuje aktuální dobrou praxi vybraných úřadů s vizemi klíčových osobností české veřejné správy a představou Ministerstva vnitra, které je odpovědné za rozvoj české veřejné správy.

Ke stažení:

Urad_21_stol_-_titulka.PNG

 

Jaké jsou hlavní prvky úřadu 21. století?

Virtualita

Úřad je co nejvíce virtuální. Klientům nabízí různé online služby, elektronické formuláře a elektronická podání. Baví ho vývoj aplikací a zavádění chytrých technologií. Otevírá data a sdílí je s ostatními. Portál obce je propojen s centrálním Portálem občana, na který se klienti dostanou díky eObčance.

Přátelská komunikace

Urad_21_stol_-_obr_4.PNG

Úřad komunikuje rychle, otevřeně a přátelsky. Jeho cílem je pomoci klientovi. Opouští rigidní a formální úřední žargon. Naopak si osvojuje dynamickou komunikaci na sociálních sítích a klientský servis. Postupuje podle vlastní komunikační strategie. Díky profesionalitě zaměstnanců chodí klienti na úřad s úsměvem. Při komunikaci úřad myslí také na osoby vyžadující zvláštní přístup.

Budování značky

Úřad každého města a obce je jedinečný. Moderní úřad proto myslí na budování vlastní značky a pracuje tak na brandingu a vytváření vlastní jednotné vizuální identity. Tyto v podstatě marketingové nástroje mu pomáhají v komunikaci s občany, kteří snáze rozpoznají aktivity obce / města.

Modernost

Urad_21_stol_-_obr_2.PNG

Úřad investuje do moderní vybavenosti a přestaveb. Využívá nejnovějších technologií a moderního designu. Zavádí bezkontaktní bezhotovostní platby, poskytuje Wi-Fi síť, klienty vyvolává elektronický systém s možností online objednání… Myslí se také na rodiče s dětmi a v budově úřadu je zřízen dětský koutek a prostor s přebalovacím pultem. Budova je bezbariérová. Úřad také sází na automatizaci (robotizaci) procesů a podporuje inovační management. Díky tomu všemu se stává moderním kontaktním klientským centrem.

Žádaný zaměstnavatel

Vedení úřadu buduje úspěšnou a prestižní organizaci, která přitahuje kvalitní zaměstnance. Sází na profesionální péči o zaměstnance. Podporuje růst odbornosti a klientského přístupu úředníků. Nebojí se moderních benefitů a přebudovávání fungování organizace. Strach nemá ani s inovativních řešení.

Radnice pro všechny

Urad_21_stol_-_obr_5.PNGÚřad je transparentní a otevřený názorům klientů a občanů. Chod radnice je dostatečně aktivní ve zveřejňování klíčových dokumentů týkajících se správy obce. Lidé si mohou zásadní dokumenty a informace dohledat v pohodlí domova bez nutnosti kontaktovat úřad. Vedení obce podporuje participaci občanů (např. připravuje informační kampaně, zapojuje veřejnost do přípravy plánu strategického rozvoje obce, vyčleňuje část rozpočtu na projekty občanů, pořádá pravidelné veřejné diskuse, připravuje pocitové mapy a digitální ankety).

Myslí i na přírodu

Urad_21_stol_-_obr_3.PNGOdpovědný úřad myslí na lidi i přírodu. Pečuje o zeleň a vodu obce, vytváří parky, plánuje výstavbu s ohledem na dopady na životní prostředí, pečuje o krajinu a lesy, podporuje třídění odpadu, využívá ekologické materiály… Podporuje úsporu energií ve veřejných budovách. Buduje zelené střechy, aktivně informuje o nových kampaních typu #dostbyloplastu. Řídí se principy CSR (společenské odpovědnosti organizace) a environmentálního managementu. Veřejné zadávání úřadu je sociálně a environmentálně odpovědné.

Podrobnější informace jsou obsaženy v publikaci, která je ke stažení výše.

Urad_21_stol_-_obr_1.PNG

 

Kontaktní osoba: Mgr. Filip Zavřel (filip.zavrel@mvcr.cz)