Od roku 2016 pořádá Ministerstvo vnitra (sekce veřejné správy) soutěž Přívětivý úřad, jejímž cílem je mapovat a hodnotit stav přívětivosti úřadů vůči občanům. Sledují se taková kritéria, jako počet úředních hodin, elektronizace agend, zavádění online nástrojů (objednávkový systém, sledování obslužnosti přepážek, webové formuláře a žádosti) a mobilních aplikací, možnost platit správní poplatky platební kartou, komunikace s občany a další. Vše za cílem efektivnější a modernější veřejné správy, která občanům nabídne kvalitní veřejné služby.

Více informací je dostupných na stránkách Ministerstva vnitra.

Ročníky:

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

Logo: