Realizace Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014-2020 se v rámci specifického cíle 2.1 – Harmonizace administrativního členění státu zaměřuje zejména na zjednodušení a větší přehlednost výkonu státní správy v území vytvořením jednotné, stabilní a praxí akceptované správní sítě. Současně je cílem zajištění skladebnosti územních správních jednotek a navržení systému opatření ke zvýšení dostupnosti a optimalizace veřejné správy v území. Výstupy těchto aktivit jsou uvedeny níže.

Věcný záměr zákona o územně správním členění státu

V rámci vypořádání Předběžné podmínky č. 11 a jako jeden z cílů realizace Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014-2020 vznikají podklady pro úpravu legislativního řešení administrativního členění státu. Současným výstupem je usnesením vlády č. 1053 ze dne 28. listopadu 2016 schválená Preferovaná varianta územně správního členění státu, na jejímž základě byl MV ČR zadán úkol zpracovat věcný záměr zákona o územně správním členění státu vycházející z tohoto materiálu. Podkladem pro tvorbu Preferované varianty byl souborný dokument Harmonizace územně správního členění státu, který vznikal ve spolupráci s Pracovní skupinou Administrativní členění státu, v níž jsou zastoupeni v problematice zainteresovaní aktéři jak ze sféry ústřední, tak i z území a též z akademické oblasti.

Ke stažení:

 

Analýzy charakteru úřadů v území ČR

Za podpory TA ČR v rámci programu BETA (ev. č. TB0500MV006 byly vypracovány specializované mapy věnující se rozboru funkčního významu úřadů dle jejich rozložení v obcích ČR (mapa 1A) respektive vizualizující vztah koncentrace úřadů a obyvatelstva v obcích ČR (mapa 1B). Tyto mapy budou dále sloužit jako zdroj informací o prostorovém významu a vztazích, jež veřejná správa v území utváří.