Letošní vyhlášení vítězů a předání cen proběhlo v rámci VII. ročníku konference Moderní veřejná správa 2023, která se konala v Olomouci ve dnech 31. 5. – 1. 6. 2023. Slavnostní večer s udílením cen se konal v olomoucké Pevnosti Poznání. Předáno bylo celkem 15 cen. Zvláštního ocenění se dostalo JUDr. Miloši Matulovi, CSc. za přínos v oblasti rozvoje veřejné správy.

CENU ZA ZAVEDENÍ ŘÍZENÍ KVALITY VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ OBDRŽELI:

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Ocenění za zavedení požadavků Metodického pokynu pro řízení kvality ve služebních úřadech a získání certifikátu podle ČSN EN ISO 9001.

 

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 12

Ocenění za zavedení modelu CAF a zpracování sebehodnotící zprávy dle požadavků CAF 2020.

 

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 5

Ocenění za zavedení modelu CAF a zpracování sebehodnotící zprávy dle požadavků CAF 2020

 

MĚSTO ZRUČ NAD SÁZAVOU

Ocenění za zavedení modelu CAF a zpracování sebehodnotící zprávy dle požadavků CAF 2020.

 

STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV

Ocenění za zavedení principů CSR v prostředí statutárního města Prostějov.

 

STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK

Ocenění za zavedení systému společenské odpovědnosti dle ČSN.

CENU ZA DLOUHODOBÉ UPLATŇOVÁNÍ ŘÍZENÍ KVALITY VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ OBDRŽELI:

KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE

Ocenění za dlouhodobé uplatňování řízení kvality a Rozvoj aktivit v oblasti společenské odpovědnosti organizací v souladu s normou ČSN 01 0391:2021

 

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12

Ocenění za dlouhodobé uplatňování místní Agendy 21 a realizaci projektů v oblasti udržitelného rozvoje

 

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV

Ocenění za dlouhodobé uplatňování systému řízení kvality dle ČSN EN ISO 9001 a implementaci nového Personálního informačního systému

Představitelé státního ústavu pro kontrolu léčiv se osobně nezúčastnili předávání cen.

ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ

Ocenění za dlouhodobé uplatňování systému řízení kvality dle ČSN EN ISO 9001 a implementaci požadavků normy ISO 22301 v oblasti kontinuity podnikání

CENU ZA INOVACE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ OBDRŽELI:

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Ocenění za projekt Efektivní leadership založený na manažerském koučovacím stylu. Projekt představuje unikátní řešení na úrovni kraje. Jedná se o dlouhodobý a komplexní rozvojový program pro vedoucí zaměstnance zaměřený na manažerské koučování a využití individuálního koučinku.

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

Ocenění za projekt Rozvoj systému hospodaření s energií v Královéhradeckém kraji. Pilířem projektu je zavedení systému dálkových odečtů spotřeb jednotlivých druhů energií a médií (elektřina, plyn, teplo, voda). Do projektu byl zapojen nejen Královehradecký kraj, ale rovněž 100 dalších organizací ve 275 lokalitách Královehradeckého kraje.

CENU ZA INOVACE ZAMĚŘENÉ NA OBČANA OBDRŽELI:

MAGISTRÁT MĚSTA BRNA

Ocenění za projekt Inovace do brněnské veřejné správy s využitím spolupráce se start-upem. Jedná se o řešení Péče o zeleň ve městě inovativní metodou ADBIAN spočívající v inovativním rozšíření know-how aplikované biomechaniky stromů s přehledností 3D prostředí a to s využitím prvků umělé inteligence ve spolupráci s brněnským start upem.

 

STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK

Ocenění za projekt DARUJ F≈M. Statutární město jako prvek participativního rozpočtování vytvořilo portál pro sbírkový program DARUJ F≈M, který podporuje vybrané veřejné sbírky konané na území Frýdku-Místku za veřejně prospěšným účelem na jeho občany, jeho území a jeho blízké okolí.

 

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE

Ocenění za projekt Ordinace praktického lékaře pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Jedná se o projekt zajišťující lékařskou péči pro osoby ohrožené sociálním vyloučením v Pardubicích. Jedná se nejen o bezdomovce, ale i osoby, které bydlí v nestandardní formě bydlení – ubytovny, azylové domy, drogově závislé, cizince, osoby propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody, dětských domovů a výchovných ústavů.