Ministerstvo vnitra s novým rokem spustilo Mapový portál veřejné správy. Ten nabízí vizualizaci nejrůznějších dat týkajících se veřejné správy v České republice prostřednictvím map a dalších grafických prvků. Informace z portálu mohou občané následně využít i pro snadnější vyřizování jednotlivých agend.

Mapový portál veřejné správy je dostupný na adrese https://portal-vnitro.hub.arcgis.com/ a nabízí širokou škálu mapových a dalších grafických prvků, které pomohou v lepší orientaci veřejnosti ve fungování veřejné správy. „Ministerstvo vnitra každý rok publikuje množství zajímavých dat o veřejné správě. Portál tato data prezentuje pomocí mapových aplikací či jim dává prostorový kontext, a to v uživatelsky přívětivém rozhraní. Je nápomocný i samotným obcím v získávání ucelených informací například o financování výkonu přenesené působnosti,“ říká ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

Stěžejní složkou mapového portálu jsou mapové aplikace zaměřené na základní údaje o obyvatelstvu, financování výkonu přenesené působnosti nebo vydávání osobních dokladů. Další částí portálu je užitečná aplikace s názvem Kam na úřad. Zde občané rychle a přehledně naleznou detailní informace, kde si mohou vyřídit své úřední záležitosti, doplňuje Jan Hamáček.
Na portálu jsou k využití rovněž tematické mapy. Ty zobrazují kartografické zpracování údajů o matričních, stavebních a živnostenských úřadech nebo o registru vozidel, územním plánování a státní památkové péči. Na portálu lze dále nalézt mapu územně správního členění státu či takzvané story maps (mapy s příběhem), které se věnují konkrétnímu tématu, například vytíženosti stavebních úřadů.

Mapový portál veřejné správy je platformou, která slouží široké veřejnosti jako uživatelsky přívětivý nástroj snadného a rychlého přístupu k informacím o tom, jak funguje veřejná správa v Česku. Ministerstvo vnitra bude portál soustavně rozvíjet a kromě pravidelné aktualizace dat se do budoucna počítá s jeho rozšířením a doplněním o další mapové výstupy. Pro lepší uživatelskou přívětivost bylo natočeno instruktážní video a zpracován textový návod.

 

Výstup vznikl v rámci projektu „Implementační jednotka Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 – 2020“, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0000125. Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského sociálního fondu.