Vítězové kategorie zaměřené na občana za rok 2022 jsou:

Inovace do brněnské veřejné správy s využitím spolupráce se start-upem 

Brno město

Inovativní spolupráce mezi Technologickým parkem Brno a.s. a start-upem ARBO Technologies s.r.o. v Brně. Projekt představil nový model pro veřejnou správu v oblasti správy městské zeleně, využívající metodu „ADBIA“ vyvinutou společností ARBO Technologies. Metoda spočívá v biomechanice stromů a 3D vizualizaci asistované umělou inteligencí, což zlepšuje rozhodování a snižuje zbytečné kácení stromů. Úspěch pilotního projektu, demonstrovaný jeho ekonomickou efektivitou a přínosem pro životní prostředí, vedl k jeho přijetí v dalších městech, včetně Amsterdamu.
Kontakty:
Mgr. Jakub Rybař, DiS., vedoucí oddělení Spolupráce a rozvoje, Úřad pro strategický rozvoj a spolupráci, Technologický park Brno a.s.,  e-mail: rybar.jakub@brno.cz; tel.:+420 542 172 274


Projekt Daruj F=M

Frýdek Místek

Projekt „DARUJ F=M“ realizovaný Magistrátem města Frýdku-Místku zahrnuje sociálně odpovědný prvek participativního rozpočtování prostřednictvím portálu s programem sbírek, který podporuje veřejné sbírky s prospěšným účelem na území města. Sbírky jsou zaměřeny zejména na humanitární a charitativní cíle, vzdělání, tělovýchovu, sport, ochranu kulturních památek, traic nebo životního prostředí.

Projekt umožňuje praktické ověření, nakolik je konkrétní projekt vnímán jako prospěšný veřejností a v jaké výši má být z městského rozpočtu spolufinancován. Iniciativa zahrnuje flexibilní administraci, veřejnou kontrolu, motivaci ke spolupráci a odpovídající publicitu. Celkově projekt podporuje individuální dárcovství a partnerství mezi samosprávou a komunitou občanů prostřednictvím hromadného financování, přičemž přístup je uplatnitelný i v jiných municipalitách.
Kontakt:
Ing. Yvetta Králová (manažerka integrovaného systému řízení), tel.: 777 921 894; e-mail: kralova.yvetta@frydekmistek.cz


Ordinace praktického lékaře pro osoby ohrožené sociálním vyloučením

Pardubice

Projekt byl zahájen 1. října 2016 a provozuje ho společnost MUDr. Radoslav Svoboda s.r.o. Jeho hlavním cílem je poskytování zdravotní péče na úrovni praktického lékaře pro cílovou skupinu osob bez přístřeší, drogově či jinak závislých a bez zdravotního pojištění v různém stupni sociálního propadu.

Projekt přispěl k řešení problematiky absence lékařské péče pro tuto cílovou skupinu, zahrnující nejen bezdomovce, ale i osoby bydlící v nestandardní formě bydlení, drogově závislé, cizince, osoby propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody a zdravotnických zařízení, dětských domovů a výchovných ústavů. Ordinace byla úspěšně integrována do systému péče o ohrožené osoby a je považována za nedílnou součást tohoto systému. Cílem projektu je zvýšit kvalitu života cílové skupiny ohrožených osob a zároveň sloužit jako prevence šíření infekčních chorob. Projekt je inovativní ve svém přístupu k poskytování zdravotní péče a je přenositelný do jiných organizací a sektorů.
Kontakt:
Mgr. Iva Bartošová (vedoucí odboru sociálních věcí Magistrátu města Pardubice); e-mail: iva.bartosova@mmp.cz; tel.: 466 859 631.