Kvalita ve veřejné správě bývá definována různě, v zásadě však lze pojem vymezit jednoduše. V konkrétní rovině jde o míru naplňování oprávněných požadavků občanů vůči veřejné službě, v rovině obecné jde o naplňování  požadavků občanů na kvalitu života ve své obci, regionu či státu.