8. Národní konference kvality ve veřejné správě

Ve dnech 28.-29. února 2012 proběhla v Praze v reprezentativních prostorách Obecního domu 8. Národní konference kvality ve veřejné správě. Konference opět navázala na úspěšnou spolupráci Ministerstva vnitra a Rady kvality a pro rok 2012 se k nim připojil i Magistrát hlavního města Prahy, který se ujal role hostitele. Záštitu konference společně převzali ministr vnitra Jan Kubice, primátor hlavního města Prahy Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. a předseda Rady kvality a ředitel odboru meziresortních záležitostí Ministerstva průmyslu a obchodu JUDr. Ing. Robert Szurman.

Program konference byl již tradičně zaměřen na výměnu zkušeností z oblasti zvyšování výkonnosti a kvality organizací veřejné správy, na vzdělávání úředníků a inovace ve veřejné správě. Mezi další témata patřila modernizace ve veřejné správě, procesní modelování a v neposlední řadě samozřejmě místní Agenda 21.
Nedílnou součástí konference bylo také předávání Cen Ministerstva vnitra za kvalitu a inovaci ve veřejné správě, které proběhlo v rámci slavnostního večera prvního dne konference. Cena za kvalitu a inovaci byla za rok 2011 udělena celkem 31 úřadům.
Letošní konference se zúčastnilo cca 250 hostů a vystoupilo několik desítek přednášejících.

Ceny

Prezentace ke stažení

 28. února
29. února 2012 

Fotogalerie

Partneři konference