Cíle projektu

Projekt Virtuální aukční síň měl za cíl zefektivnit systém zadávání veřejných zakázek pomocí zavedení on-line podoby těchto zadávání.

Důvodem realizace byla snaha změnit dosavadní způsob zadávání veřejných zakázek, snaha zajistit uplatňování etických zásad během veřejného výběrového řízení (transparentnost, rovné zacházení, odstranění diskriminace skupin nebo osob…), a snaha o postupné snižování nákladů organizace výběrových řízení.

Popis řešení

Řešení bylo realizováno na městském úřadu Bruntál. Na projektu se podílelo vedení a zaměstnanci městského úřadu ve spolupráci se soukromou obchodní společností poskytující tuto službu.

V rámci řešení se podařilo nastavit kontrolní mechanismy podle potřeb zadavatele. Významně zkrátit čas potřebný pro výběrová řízení a snížit transakční obstaravatelské náklady.

Základním prvkem řešení je přechod z papírové formy realizace výběrových řízení na e-aukce. Správnost a úplnost v rámci řešení aplikovaných postupů je doložena dostatečným proběhlých výběrových řízení dodavatelů a poskytovatelů městem poptávaných výrobků a služeb.

Hlavní přínosy a výsledky

  • Větší transparentnost zakázek, širší zapojení dodavatelů, úsporu času, úspora nákladů na výběrová řízení a transakčních nákladů.
  • Větší objektivizace cen soutěžených dodávek, služeb a stavebních prací.
  • Snížení administrativní a časové náročnosti a snížení nákladů na realizaci výběrového řízení.
  • Umožnění vyššímu poštu zájemců vstoupit do soutěže.
  • Úspora finančních prostředků zadavatele tj. města Bruntál.
  • Zpracování většího počtu výběrových řízení. Zrychlení přípravy a tím zkrácení samotné soutěže z řádu týdnů na řád několika hodin.

Přenositelnost řešení

Řešení je zcela aplikovatelné v jakékoliv organizaci veřejné správy. Při implementaci se nevyskytují žádné zásadní problémy.

Možné překážky realizace

  • Nedostatečná podpora vedení organizace a malý zájem zainteresovaných pracovníků.
  • Neadekvátní vybavení počítačovou technikou.
  • Nutnost zabezpečení neustálé analýzy a vyhodnocování chodu aplikace.
  • Podcenění teoretické přípravy zainteresovaných stran.

Soutěžící o Cenu Ministerstva vnitra za inovaci ve veřejné správě – ročník 2010

 

Autor fotografie:

Autor: Martin Vavřík – Vlastní dílo, Volné dílo, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6745508