Tlumočení prostřednictvím Tiché linky využívají v rámci chrudimského úřadu při jednání s klienty dlouhodobě – část úředníků prošla kurzem znakového jazyka a na složitá jednání je fyzicky zvaný tlumočník. Toto vše však mohou využít klienti, kteří úřad navštíví osobně. Pro klienty, kteří vyhledávají informace na stránkách města je na novém webu vytvořeno tlačítko pro tlumočení do znakové řeči. Ne všichni lidé se sluchovým postižením totiž dobře rozumí psanému textu a prostřednictvím tlumočníka se lépe zorientují, což má za následek snadnější komunikaci s městským úřadem

Tlačítko pro tlumočení do znakové řeči je snadno nalezitelné na úvodní stránce webu města Chrudim, po jeho „stisknutí“ se uživateli zobrazí video s fyzickým tlumočníkem nebo přepisovatelem mluveného slova, který je vzdáleně připojen. Poté si stačí vybrat, zda má klient zájem o přepis nebo o volání prostřednictvím tlumočníka do českého znakového jazyka.

Příklad je součástí publikace příkladů dobré praxe Přívětivý úřad obcí III. typu 2023

Více o soutěži zde: Soutěž Přívětivý úřad 2023 – známe vítěze

Foto: Webová stránka města.