Děčín napomáhá řešení problematiky dlouhodobě nezaměstnaných

Ústecký kraj je zasažen vyšší mírou nezaměstnanosti obyvatel. Statutární město Děčín se proto v rámci svého Strategického plánu rozvoje pro roky 2014–2020 a Strategického plánu sociálního začleňování pro období 2018–2020 rozhodlo aplikovat nástroje společenské odpovědnosti i v oblasti zaměstnávání, a to prostřednictvím veřejných zakázek. Byly vybrány čtyři dlouhodobější zakázky s dobou plnění pěti let, do kterých bylo přidáno kritérium zapojení osob se ztíženým přístupem na trh práce po celou dobu trvání zakázky. Vedle toho město do svých smluv o dílo (jedná se zejména o stavební práce) zavedlo podmínku dodržování pracovněprávních předpisů.

Výsledkem je zapojení 16 osob se ztíženým přístupem na trh práce. Z toho 11 osob plní zakázky od začátku plnění smluv, dalších 5 je průběžně obměňováno. Jde zejména o nadlimitní veřejné zakázky na služby – údržba zeleně, nakládání s odpady, údržba komunikací a provoz sběrného dvoru.

V sociálně odpovědném zadávání veřejných zakázek chce město pokračovat i nadále. V Děčíně jsou přesvědčeni, že město tímto jde příkladem v řešení problematiky vyšší nezaměstnanosti a nabízí ohroženým osobám tolik potřebné zaměstnání. Vedle toho se nyní soustředí také na tzv. zelené zadávání.

Příklad je součástí publikace příkladů dobré praxe Přívětivý úřad obcí III. typu 2019

Více o soutěži zde: http://kvalitavs.cz/privetivy-urad-obci-iii-typu-2019/