Město Bohumín leží na soutoku řek Odry a Olše v Moravskoslezském kraji. Nachází se v české části historického Těšínska v Českém Slezsku. Ve městě žije téměř 22 tisíc obyvatel. www.mesto-bohumin.cz

Obyvatelé hlásí závady přes mobilní a webovou aplikaci

Když radnice města Bohumín hledala způsob, jak co nejrychleji a nejefektivněji monitorovat a odstraňovat závady na území města, rozhodla se zapojit veřejnost. Pro tento účel si pořídila mobilní a webovou aplikaci hlášení závad, prostřednictvím které obyvatelé v reálném čase zasílají podněty.

Od jejího spuštění v únoru 2013 s ní bylo do konce dubna 2016 nahlášeno 2 087 závad, z nichž bylo napraveno celkem 2 074. 75 % závad bylo nahlášeno přes webové stránky, zatímco zbylých 25 % obyvatelé nahlásili přes mobilní aplikaci.

Jak aplikace funguje? Stačí vyfotit a poslat

Fungování aplikace je jednoduché. Poté, co občan zjistí závadu, má možnost ji přes chytrý telefon vyfotit a prostřednictvím aplikace přímo z místa nahlásit. Další možností je závadu vyfotit a posléze ji nahlásit přes webové stránky města, a to z libovolného zařízení. Informaci o závadě okamžitě obdrží příslušní úředníci radnice, vedení radnice a technické služby města.

O konkrétním převzetí nahlášené závady a jejím odstranění je ohlašovatel informován SMS zprávou a e-mailem, pokud oba kontakty uvede, a tím potvrdí, že chce být se stavem řešení závady obeznámen. Vedle veřejnosti jsou v praxi častými uživateli aplikace také policisté.

Hlavní je zajistit funkčnost aplikace a informovat veřejnost

Zavedení aplikace předcházely diskuse vedení města, na kterých se dohodlo, kdo se bude závadami zabývat a jak se bude financovat jejich náprava, přičemž závady operativně řeší jednotlivé odbory radnice dle jejich činností. Ve finančně náročnějších případech je řešení závady zařazeno do rozpočtu následujícího roku.

Hlavní překážkou úspěšného zavedení se zdálo být odstranění počáteční neinformovanosti veřejnosti o existenci aplikace a jejích možnostech. Informační kampaň proto proběhla v městských novinách, místní televizi a přes elektronickou službu města E-info formou hromadných SMS zpráv a e-mailů.

 

Příklad je součástí publikace Přívětivý úřad obcí s rozšířenou působností 2016

Přívětivý úřad obcí s pověřeným obecním úřadem 2016 – příklady dobré praxe (pdf, 1,36 MB)
Přívětivý úřad obcí s rozšířenou působností 2016 – Příklady dobré praxe (pdf, 1,5 MB)