Děčín – jedno z novějších statutárních měst leží na soutoku řek Labe a Ploučnice v Ústeckém kraji. Město proslulé jako významná dopravní křižovatka má okolo 50 tisíc obyvatel, a tím je jedním z největších v Česku. www.mmdecin.cz

Otevřená data všem

Město Děčín se v roce 2013 připojilo k iniciativě Nadace Open Society Fund a Fondu Otakara Motejla a rozhodlo se začít zpřístupňovat svá data. Termín otevřená data (Open data) přitom označuje poskytnutí elektronických dat k volnému sběru, strojovému zpracování, sdílení a šíření.

Město, jako průkopník, také zřídilo svůj vlastní katalog. Ten postupně upravovalo dle jiných vzorů tak, aby vývojářům co nejvhodněji zpřístupňovalo otevřené sady dat. Mezi sadami dat lze nalézt nejrůznější statistické údaje o činnosti města a městského úřadu, například počet obcí ve správním obvodu, počet zaměstnanců obce, počet přihlášení k trvalému pobytu, počet žádostí o vydání občanského průkazu, přehledy o poskytnutých sociálních dávkách atd.

V budoucnu město plánuje svůj katalog rozšířit o další typy datových sad. Současně zástupci města jednají s dodavateli informačních systémů města, aby umožnili publikování dat přímo z těchto systémů. V neposlední řadě plánují propojení katalogu s Národním katalogem otevřených dat (NKOD).

Katalog otevřených dat běží i na open source systémech

Katalog otevřených dat města Děčín je postaven na open source redakčním systému Drupal a nástroji DKAN. Oba produkty jsou k dispozici zdarma včetně zdrojových kódů a jsou tak využitelné pro kohokoliv.

Datové sady nejsou primárně určeny občanům města, ale spíše zájemcům z řad vývojářů softwaru, případně analytikům. Město Děčín se za dobu provozu otevřených dat setkalo již s řadou pozitivních ohlasů.

Publikování dat je třeba právně ošetřit

Prvním krokem k publikování otevřených dat bylo vytvoření přehledu dat, která byli na radnici schopni jednoduše shromáždit a publikovat. Následovala analýza legislativy a vlastnických práv k jednotlivým sadám dat.

V době, kdy město projekt připravovalo, ještě neexistovala metodika otevřených dat a chyběl dostatek zkušeností. Objevily se tak drobné překážky, které se musely postupně dořešit. Zdrojem zkušeností se tak pro město stalo zahraničí. Trvalou komplikací zveřejňování dat, dle města, zůstává zákon na ochranu osobních údajů.

Příklad je součástí publikace Přívětivý úřad obcí s rozšířenou působností 2016

Přívětivý úřad obcí s pověřeným obecním úřadem 2016 – příklady dobré praxe (pdf, 1,36 MB)
Přívětivý úřad obcí s rozšířenou působností 2016 – Příklady dobré praxe (pdf, 1,5 MB)