Město Duchcov se nachází v okrese Teplice v Ústeckém kraji. www.duchcov.cz

Mobilní rozhlas znamená možnost bezprostředního informování občanů

Město Duchcov dlouho postrádalo rychlý informační kanál, kterým by mohlo občany města bezprostředně informovat o důležitých záležitostech. Do ledna letošního roku město využívalo klasické komunikační kanály, jako webové stránky města, úřední desku nebo městský rozhlas. Ty ovšem nezaručovaly, že se zpráva k občanům vždy skutečně dostane. Od letošního roku proto město využívá službu Mobilní rozhlas.

Občané se ke službě registrovali buď vyplněním ústřižku, který byl součástí informačního letáku, jež byl občanům distribuován, nebo vyplněním elektronického registračního formuláře na webových stránkách města. Při registraci si občané můžou zvolit, jaké informace chtějí dostávat, a to ze tří oblastí: 1) krizové informace (plánované odstávky energií, havárie energií, výstražná hlášení Českého hydrometeorologického ústavu, krizová ohrožení), 2) Informace z radnice (dopravní uzavírky, pozvánky na zasedání zastupitelstva, změny úředních hodin, odchyt psů) a 3) informace o kulturních a sportovních akcích (měsíční přehled akcí, změny termínů).

Nastavení příchozích informací je přitom variabilní. Krizové informace chodí všem registrovaným SMS zprávou, přičemž zde funguje lokalizace pouze na dotčené obyvatele. Informace z radnice jsou volitelnou možností a jsou zasílány e-mailem. Informace o kulturních a sportovních akcích jsou také volitelné, přičemž měsíční přehled chodí e-mailem a změny termínů SMS zprávou.

Spuštění služby je vhodné podpořit propagační kampaní

Město se nejvíce obávalo nezájmu občanů, ale díky intenzivní propagační kampani je registrováno 987 odběratelů (z celkového počtu 8 390 obyvatel města). Informace o zavádění služby byla zveřejněná ve zpravodaji města, na úřední desce, webových stránkách a plakátovacích plochách. Dále běžela upoutávka v městském kině a byla natočena video reportáž. Letáky byly distribuovány prostřednictvím školských a kulturních zařízení města.

 

Použitá fotografie: Autor: Safranek-interia.eu – Vlastní dílo, CC0