Město Hodonín se nachází v okrese Hodonín v Jihomoravském kraji. www.hodonin.eu

Detailní přehled o hospodaření města dostupný z domova

Rozklikávací rozpočet města rozšiřuje možnosti, jak informovat občany o hospodaření města,
a to v podstatě zcela aktuálně, protože aktualizaci údajů je možné provádět kdykoliv. Aplikace je u občanů velmi oblíbená, a proto v Česku přibývá měst, která si ji pořizují. Jedním z takových měst je i
Hodonín, který si rozklikávací rozpočet pořídil teprve před několika měsíci, avšak poučen zkušenostmi jiných měst promítl do aplikace nadstandardně detailní informace.

Hodonínský rozklikávací rozpočet nabízí vedle přehledů výdajů rozdělených na jednotlivé oblasti (jako jsou např. bezpečnost, bydlení, doprava, sociální služby, školství, zdravotnictví atd.) a příjmů také tzv. detaily. V této části rozpočtu se občané dozvědí o financování příspěvkových organizací města (poskytnuté příspěvky na provoz, poskytnuté investiční příspěvky) i akcích financovaných městem a spolufinancovaných Evropskou unií, k dispozici mají také různé další přehledy. V každém z těchto pohledů je celá řada možností třídění, podle kterých je možné se na rozpočet města a jeho plnění či čerpání podívat.

Občané mohou například zvolit pohled na výdaje rozpočtu města v třídění až do jednotlivých faktur, kde je vidět jednotlivé faktury včetně jejich popisu, nebo se mohou podívat na čerpání rozpočtu dle příjemců částek, tedy dle jednotlivých subjektů (dodavatelů, příjemců dotací apod.). Do budoucna představitelé města plánují rozšíření aplikace o vyhledávací okno, které umožní vyhledávat daný text napříč rozpočtem.

Hodonínský rozklikávací rozpočet funguje teprve několik měsíců, takže by bylo zatím předčasné provádět objektivní vyhodnocení zájmu občanů o tuto aplikaci. Vzhledem k množství dotazů na fungování tohoto systému ale představitelé města vnímají, že občané, které veřejná správa zajímá, tuto aplikaci přivítali a využívají ji.

Další města, která se zajímají o rozklikávací rozpočet, by před jeho zavedením měla provést průzkum trhu nabízených aplikací, zhodnotit možnosti informačního systému města a dbát na přesnost informací a správnost údajů externích subjektů zapisovaných do databáze.

Příklad je součástí publikace Přívětivý úřad obcí s rozšířenou působností 2016

Přívětivý úřad obcí s pověřeným obecním úřadem 2016 – příklady dobré praxe (pdf, 1,36 MB)
Přívětivý úřad obcí s rozšířenou působností 2016 – Příklady dobré praxe (pdf, 1,5 MB)
Přívětivý úřad obcí s rozšířenou působností 2017 – Příklady dobré praxe (pdf, 2 MB)

Použitá fotografie: Autor: Mercy, vlastní dílo, CC BY-SA 3.0