Statutární město Jablonec nad Nisou se nachází v okrese Jablonec nad Nisou v Libereckém kraji. www.mestojablonec.cz

Pravidelná setkání s občany zvyšují participaci obyvatel měst při rozhodování

Snaha o vyšší participaci občanů na rozhodovacím procesu, potřeba užšího kontaktu politických představitelů města s občany a vybudování informačního kanálu, to vše bylo impulsem k zavedení pravidelných setkání vedení města a magistrátu s občany.

Původně setkání probíhala 2x ročně v rámci ustavených deseti lokalit, aktuálně se radnice s občany schází 1x ročně v sedmi upravených lokalitách, přičemž důvodem redukce byla snaha o zvýšení efektivity setkání. Kromě pravidelných ročních setkání začali v Jablonci organizovat také další – tematicky zaměřená setkání, a to nejprve s pomocí místní Agendy 21 a postupem času je provázali s projekty v rámci Integrovaného plánu rozvoje města a dalšími plánovanými projekty, které se týkají především výstavby a rozvoje dané lokality. Ale nejen jich – témata byla také sociální, o životním prostředí (likvidace odpadu a nakládání s ním) apod.

Setkání se nejdříve projevila jako negativní. Vedení města muselo překonat původní nevstřícnost, možná i nedůvěřivost občanů, kteří si pletli konstruktivní diskusi s místem určeným ke stížnostem.
To se postupem doby radikálně změnilo. Lidé pochopili, že jejich účast na setkáních má smysl, že mohou měnit, mohou spolurozhodovat, a to je přivedlo ke konstruktivním setkáním. V průběhu doby
se představitelé města naučili setkání efektivně moderovat, aby se zbytečně neprotahovala a aby se účastníci drželi daného tématu. Jako optimální se ukázala délka diskuse s časovou dotací 60 minut – tato doba se může prodloužit o samostatnou práci ve skupinách nad projektem nebo o prezentaci.

Využití je rozdílné. Pokud se občanů téma přímo dotýká, pak bývá ve většině případů návštěvnost vyšší. Podle zkušeností Jablonce se více občanů účastní setkání v okrajových částech města nežli v samém centru, kde jsou vztahy mezi lidmi anonymnější. Setkání v centru města plní spíše celospolečenská témata – kriminalita, soužití, prodej bytů či budování obchodního centra. Spokojenost občanů je těžko měřitelná – vcelku se však dá říci, že občané jsou spokojeni s tím, že mají možnost vyjádřit nahlas a otevřeně svůj názor, který se zaznamená a prezentuje na webových stránkách města.

Příklad je součástí publikace Přívětivý úřad obcí s rozšířenou působností 2016

Přívětivý úřad obcí s pověřeným obecním úřadem 2016 – příklady dobré praxe (pdf, 1,36 MB)
Přívětivý úřad obcí s rozšířenou působností 2016 – Příklady dobré praxe (pdf, 1,5 MB)
Přívětivý úřad obcí s rozšířenou působností 2017 – Příklady dobré praxe (pdf, 2 MB)

Použitá fotografie: Autor: cs:ŠJů – vlastní dílo, CC BY-SA 3.0