O revitalizaci čtvrti rozhodují také občané

Když chtějí ve městě Kadani připravit kvalitní revitalizaci sídlišť nebo obnovu veřejného prostranství, snaží se do přípravy zapojit také občany. Představitelé města se proto rozhodli pořádat odborná setkání občanů s projektantem a vedením města.

Na odborných setkáváních představuje projektant svůj projekt. Posluchače tvoří veřejnost, zejména obyvatelé dotčené oblasti, kteří zde mají možnost se k projektu vyjádřit. Úkolem projektanta je především obhájit svůj projekt a vysvětlil občanům zvolené řešení. Veřejnost má možnost vznášet připomínky, které projektant na místě zodpovídá. Občané se například vyjadřují k počtu parkovacích míst, umístění osvětlení nebo přístřešků s popelnicemi. Pokud jsou návrhy občanů realizovatelné a přínosné, jsou zapracovány.  Následně je představen finální projekt, který vzešel z diskuse s občany. Až poté je vypsána soutěž na dodavatele.

O setkání je mezi obyvateli zájem

Město Kadaň v roce 2017 k odborným setkáním přidalo také setkávání občanů se starostou města, pracovníky městského úřadu a zástupci městské policie. Tato setkání se pořádají v jednotlivých sídlištích a řeší lokální problémy a témata, jako například dopravní značení, veřejnou zeleň, rušení nočního klidu a podobně.  Ze setkání se pořizuje zápis, který obsahuje rovněž zaznamenané stížnosti a harmonogram jejich řešení. Zápis je vyvěšený na webových stránkách města.

Setkávání s sebou nenesou žádné větší náklady. Podstatnou složkou je pouze včasná a efektivní informační kampaň. Město Kadaň například zřídilo informační web na adrese www.setkavanikadan.cz. Dle zkušeností představitelů města je o setkání mezi obyvateli zájem.