Město Karolinka se nachází v okrese Vsetín ve Zlínském kraji. www.karolinka.cz

Úřad nabízí seniorům kurzy a přednášky

Město Karolinka se setkalo se zájmem seniorů o rozvoj jejich vzdělávání a zajištění aktivního stáří. Město proto přišlo se dvěma projekty: s univerzitou třetího věku a projektem Moderní senior, který je spolufinancován Zlínským krajem. O oba je zájem, univerzitu třetího věku navštěvuje 20 seniorů
a v projektu Moderní senior se jednotlivých kurzů účastní rovněž kolem 20 seniorů.

Program univerzity třetího věku je připraven ve spolupráci a pod garancí Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. V jeho rámci senioři navštěvují přednáškové bloky zaměřené na geologii a turismus. Studium si senioři spolufinancují. Projekt Moderní senior s mottem „Chceme být cool prarodiče“, nabízí tři kurzy na zlepšení paměti a znalosti cizích jazyků nebo převzatých výrazů. Každoročně jsou otevírány kurzy angličtiny, němčiny a trénování paměti, přičemž poslední je u seniorů nejoblíbenější.

Vedle kurzů, které probíhají na městském úřadě, město organizuje rovněž přednášky a semináře, kterých se účastní až 40 seniorů. Mezi témata těchto seminářů patří senioři v dopravě, profil pachatele, bezpečí seniorů v každodenním životě nebo požární ochrana a první pomoc. V neposlední řadě úřad pořádá den seniorů na úřadu, návštěvu krajského úřadu Zlínského kraje a také návštěvu záchranné služby Zlínského kraje včetně ukázky záchranné činnosti. Cílem všech těchto aktivit je zajistit seniorům poradenství a pomoci jim se samostatností ve styku s úřady i výzvami doby.

Kurzy znamenají hodně příprav, ale úsilí se vyplatí

Před spuštěním projektů se město potýkalo se zajištěním finančních prostředků, kdy bylo nutné vyčlenit prostředky z rozpočtu města a přesvědčit zastupitele města. Dále bylo nutné zabezpečit materiální a technické zázemí, najít vhodné prostory k výuce a motivovat seniory k přípravě na výuku. Přesto se vše podařilo a oba projekty nyní plynule fungují. Do budoucna město připravuje kurz výuky počítačové gramotnosti pro každodenní používání a také kurz matematické či finanční gramotnosti na ochranu před podvodníky a nevýhodnými půjčkami.

Příklad je součástí publikace Přívětivý úřad obcí s rozšířenou působností 2016

Přívětivý úřad obcí s pověřeným obecním úřadem 2016 – příklady dobré praxe (pdf, 1,36 MB)
Přívětivý úřad obcí s rozšířenou působností 2016 – Příklady dobré praxe (pdf, 1,5 MB)
Přívětivý úřad obcí s rozšířenou působností 2017 – Příklady dobré praxe (pdf, 2 MB)