Město Lanškroun se nachází v okrese Ústí nad Orlicí v Pardubickém kraji. www.lanskroun.eu

Ocenění pro laskavé a profesionální úředníky

V Lanškrouně se rozhodli bojovat proti negativnímu mínění občanů vůči státním zaměstnancům, a zejména úředníkům, a to cestou motivační soutěže. Cílem soutěže Úředník roku je ocenit a vyzvednout řadové úředníky, s jejichž pomocí a přístupem bylo spokojeno nejvíce návštěvníků úřadu. Dle vedení úřadu soutěž napomůže rozvoji úřadu jako moderní a fungující instituce. Současně si od soutěže slibuje také motivaci pro méně úspěšné úředníky, a tím nastavení standardu kvality a profesionality při styku úředníků s občany a naopak.

Základním principem soutěže je zapojení občanů do nominací. Každý návštěvník úřadu má možnost zaslat svou pozitivní zkušenost s konkrétním úředníkem na e-mail k tomu zřízený. Zaslané názory jsou následně zveřejněny na webových stránkách města a v případě, že na sebe občan zanechá kontakt, má možnost na konci roku v losování vyhrát večeři s tajemníkem úřadu.

Na konci roku rovněž proběhne vyhodnocení došlých názorů a nejlépe hodnocený úředník obdrží ocenění občanů. Cenu úředníka roku si však odnese úředník, kterého vybere hodnoticí porota sestavená z vedoucích zaměstnanců úřadu. Nominace na úředníka roku zde navrhují vedoucí oddělení a odborů, kteří nominují právě jednoho ze svých zaměstnanců. Během tajného hlasování poté udělí hlas jednomu z nominovaných, přičemž nebudou moci hlasovat pro svého přímého podřízeného, tedy pro úředníka, kterého sami nominovali. Soutěž je takto koncipována zejména proto, aby došlo k rovné šanci získat ocenění také pro úředníky, kteří nepřicházejí tak často do kontaktu s občany nebo kteří řeší méně populární agendy, jakými jsou například exekuce nebo správní trestání. Komise bude hodnotit všechny aspekty práce a přístup ke klientům.

Před zahájením soutěže bylo nutné zajistit administrativní podporu a celou soutěž aktivně propagovat a vysvětlit občanům města její pravidla. Letos probíhá první ročník, který je především testovací. Vedení úřadu již nyní obdrželo několik pozitivních ohlasů, a pokud bude soutěž úspěšná, plánuje se pro další rok soutěž podpořit vytvořením speciálních propagačních předmětů.

Příklad je součástí publikace Přívětivý úřad obcí s rozšířenou působností 2016

Přívětivý úřad obcí s pověřeným obecním úřadem 2016 – příklady dobré praxe (pdf, 1,36 MB)
Přívětivý úřad obcí s rozšířenou působností 2016 – Příklady dobré praxe (pdf, 1,5 MB)
Přívětivý úřad obcí s rozšířenou působností 2017 – Příklady dobré praxe (pdf, 2 MB)

 

Použitá fotografie: Autor: Straková Jiřina – Městský úřad Lanškroun, CC0