Lanškroun leží v podhůří Orlických hor na východě Čech v Pardubickém kraji nedaleko někdejší zemské hranice s Moravou. Město má 10 tisíc obyvatel. www.lanskroun.eu

Přehled hospodaření města on-line a líbivě

Město Lanškroun pro větší transparentnost hospodaření s prostředky města nechalo zřídit zvláštní microsite http://rozpocet.lanskroun.eu, na které návštěvníkům nabízí v moderní a přehledné formě mj. on-line přehled o aktuálních příjmech a výdajích města (pravidelně aktualizovaný).

Aplikaci rozklikávacího rozpočtu zřídilo nejen pro rozpočet města, ale také pro rozpočty příspěvkových organizací – městského kina, knihovny, muzea, kulturního centra a základní školy (http://rozpocet-po.lanskroun.eu). Do budoucna plánuje zřízení aplikace i pro své další příspěvkové organizace.

Systém čerpá již existující data

Systém rozklikávacího rozpočtu funguje automaticky. Data čerpá z již dříve používaného účetního softwaru města a příspěvkových organizací. Veškerá vstupní data tak jsou již před zavedením k dispozici, což spuštění systému velmi ulehčuje.

Na webu se zájemce dozví aktuální čerpání zdrojů z rozpočtu, dále jaké jsou příjmy a výdaje u jednotlivých oblastí (například doprava, sociální služby, veřejná správa, kultura, školství nebo veřejný pořádek), ale také celkovou roční bilanci, a to i zpětně. Město Lanškroun na webu umožňuje prohlížení rozpočtů za posledních pět let.

V rozpočtech pěti příspěvkových organizací jsou uvedeny náklady na jejich provoz a výnosy, včetně přehledu fondů a majetku. Rozklikávací rozpočet byl pro příspěvkové organizace města spuštěn pro rok 2015.

Zavedení je bezproblémové

Rozklikávací rozpočty byly zavedeny z iniciativy členů samosprávných orgánů města, kteří chtěli občanům zpřístupnit konkrétní informace o hospodaření města a příspěvkových organizací. Zavádění se obešlo bez problémů a systém funguje spolehlivě. Z návštěvnosti webových stránek město usuzuje, že obyvatelé aplikaci využívají, a proto její zavedení hodnotí kladně.

Příklad je součástí publikace Přívětivý úřad obcí s rozšířenou působností 2016

Přívětivý úřad obcí s pověřeným obecním úřadem 2016 – příklady dobré praxe (pdf, 1,36 MB)
Přívětivý úřad obcí s rozšířenou působností 2016 – Příklady dobré praxe (pdf, 1,5 MB)