Statutární město Liberec se nachází v okrese Liberec v Libereckém kraji. www.liberec.cz

Podpora zápisů do mateřských škol

Liberec letos spustil elektronický systém podpory zápisů do mateřských škol. Vlastní webová stránka byla spuštěna v lednu 2017. V tzv. nulté fázi měli rodiče předškoláků na portálu k dispozici stručné informace o legislativních změnách, které se dotýkají předškolního vzdělávání, a veškeré informace o tom, jak budou probíhat zápisy do mateřských škol pro školní rok 2017/18.

Od 14. dubna 2017 poté probíhala tzv. první fáze, kdy si rodiče z pohodlí domova mohli vygenerovat žádost o přijetí do vybrané mateřské školy dle vlastní volby. V případě, že rodič nemá přístup k internetu, mu s vygenerováním žádosti pomohli pracovníci magistrátu. Od 11. května probíhala tzv. druhá fáze, kdy rodiče doručovali žádost do vybrané mateřské školy, a od 17. května měli možnost on-line sledovat průběh schvalování žádosti. Ředitelé škol mají navíc v systému předpřipravené šablony dokumentů pro administraci zápisu.

Před spuštěním systému se v Liberci inspirovali dalšími městy, která podobný systém nabízí. Rovněž došlo k proškolení ředitelů mateřských škol, aby nedocházelo k technickým problémům při samotném zápisu. Pokud se systém osvědčí, je možné, že město podobný systém zavede také pro zápisy do základních škol.

On-line objednání svateb

Dalším on-line nástrojem Liberce je objednávkový systém pro svatební obřady. Na samostatné webové stránce jsou zveřejněny přehledné informace o svatbách. Snoubenci si navíc mohou z jakéhokoli místa v kteroukoli dobu zarezervovat termín svatby. Vše probíhá on-line. Dle vedení úřadu si občané tuto možnost oblíbili, o čemž svědčí to, že 80 % rezervací probíhá právě tímto způsobem.

Za vytvořením této služby stála snaha města maximálně zpřístupnit, zjednodušit a zpřehlednit snoubencům výběr a rezervaci termínu jejich svatby. Do budoucna chce Liberec rozšířit množství nabízených míst, kde lze konat svatební obřad.

Příklad je součástí publikace Přívětivý úřad obcí s rozšířenou působností 2016

Přívětivý úřad obcí s pověřeným obecním úřadem 2016 – příklady dobré praxe (pdf, 1,36 MB)
Přívětivý úřad obcí s rozšířenou působností 2016 – Příklady dobré praxe (pdf, 1,5 MB)
Přívětivý úřad obcí s rozšířenou působností 2017 – Příklady dobré praxe (pdf, 2 MB)

Použitá fotografie: Autor: Rawac, vlastní dílo