Město Litoměřice se nachází v okrese Litoměřice v Ústeckém kraji. www.litomerice.cz

Přibližování úřadu občanům

V Litoměřicích nabízí novou službu, kterou chtějí přiblížit výkon veřejné správy svým občanům. Jedná se o spuštění provozu detašovaného pracoviště městského úřadu v městské nemocnici. Pracoviště, které bylo otevřeno na konci roku 2016, nabízí kompletní služby Czech POINTu.

Detašované pracoviště v městské nemocnici je občanům otevřené každý všední den od osmi do dvanácti hodin. Občané si zde můžou požádat o výpisy z různých rejstříků (rejstřík trestů, obchodní rejstřík, insolvenční rejstřík, živnostenský rejstřík) nebo o výpisy z katastru nemovitostí či bodového hodnocení řidičů. Rovněž zde zaměstnanci úřadu provádí ověřování dokumentů a podpisů. Jako nadstandardní službu detašované pracoviště Czech POINTu nabízí vyřízení služby přímo u lůžka pacienta.

Zavedení služby bylo díky vzájemné shodě bez problémů

Zřízení detašovaného pracoviště předcházela diskuse mezi vedeními města, úřadu a nemocnice, která skončila vzájemnou shodou a podporou. Díky tomu se úřad během procesu přípravy a realizace služby nesetkal s žádnou překážkou. Po shodě o záměru zřídit detašované pracoviště a vytipovat vhodné prostory v budově (respektive v hale) nemocnice bylo vyhlášeno výběrové řízení na nového zaměstnance.

Do konce roku město plánuje vybavit detašované pracoviště elektronickou úřední deskou, která by občany, kteří se zde pohybují, informovala o dění na městském úřadu a na radnici. Jde tak o další krok k distribuci informací k občanům prostřednictvím šíření informací na místech, kde se pohybuje více obyvatel města. Dle vedení městského úřadu jsou občané s činností detašovaného pracoviště spokojeni.

 

Příklad je součástí publikace Přívětivý úřad obcí s rozšířenou působností 2016

Přívětivý úřad obcí s pověřeným obecním úřadem 2016 – příklady dobré praxe (pdf, 1,36 MB)
Přívětivý úřad obcí s rozšířenou působností 2016 – Příklady dobré praxe (pdf, 1,5 MB)
Přívětivý úřad obcí s rozšířenou působností 2017 – Příklady dobré praxe (pdf, 2 MB)

Použitá fotografie: CC BY-SA 3.0