Zaměstnanci úřadu dobrovolně zkrášlují město

Městský úřad Litoměřice se dlouhodobě aktivně věnuje projektu Dobrovolnictví ve veřejné správě. V něm například pro zaměstnance městského úřadu pořádá přednášky, workshopy a další aktivity. Partnerem projektu je Fond dalšího vzdělávání. Cílem projektu je podpořit rozvoj dobrovolnických programů pro zaměstnance veřejné správy.

Město každý rok pořádá setkání dobrovolníků s představiteli města, na kterém jsou za své aktivity oceněni. V rámci projektů jsou pořádány také veřejné sbírky, ve kterých se například vybírá na školní předměty, oblečení nebo aktovky pro žáky. Dalšími dobrovolnickými aktivitami bylo zapojení se do aktivit pro seniory nebo pro dětské oddělení městské nemocnice. V jednom z projektů zaměstnanci městského úřadu společnými silami natřeli lavičky na hřišti Centra pro zdravotně postižené.

S podporou vedení města jsou aktivity bez překážek

Vedení města také nastavilo otevřený přístup k získávání podnětů a nápadů na konání dobrovolnických akcí a projektů. Pro nové zaměstnance například pořádá setkání s představiteli města, během kterého jsou prezentovány dosavadní aktivity v této oblasti. Jednou z takových akcí je například neformální snídaně s tajemníkem úřadu.

Díky otevřené podpoře vedení města a spolupráci s neziskovými organizacemi byly přípravy dobrovolnických akcí a projektů pro město bez zásadních nákladů či překážek. Veškeré aktivity se setkaly s pozitivním ohlasem veřejnosti i zaměstnanců úřadu.  Město do budoucna plánuje v aktivitách pokračovat, prostor pro akce tohoto typu je dle představitelů města nevyčerpatelný.