Komunikace s primátorem rychle a bez objednání

V Mostě si uvědomují, že sociální sítě jsou fenoménem dnešní doby. Využívají je nejen mladí, ale lidé napříč generacemi. Když přemýšleli, jak rozšířit a modernizovat komunikaci vedení města s občany, rozhodli se využít právě tuto platformu. Na sociální síti Facebook zřídili veřejnou skupinu s názvem „Otázky na vedení města“, která slouží jako veřejné fórum, na kterém občané vznáší dotazy a diskutují. Na dotazy odpovídá primátor města ve spolupráci s pracovníky magistrátu. Odpovědi jsou dostupné všem.

Primárně se nejedná pouze o dotazy na běžné fungování chodu města, ale i možnost publikovat tímto způsobem kritiku či naopak pochvalu vůči krokům vedení města. I kvůli množícím se dotazům na oficiálním profilu města na sociální síti Facebook, byla zřízena skupina právě k účelu vznášení dotazů, kritiky a naopak ocenění.

Aby byla skupina smysluplná, bylo nezbytné zajistit rychlý a plynulý proces zodpovídání dotazů. Správce skupiny proto pravidelně sleduje nové dotazy a diskuse občanů a předává podněty pracovníkům magistrátu. Bylo nezbytné, aby všechny odbory nastavily své procesy tak, aby byly schopné dodávat potřebné podklady ve velmi krátkém čase. Současně je úkolem správce skupiny odpovídat na dotazy a moderovat diskuse, stejně jako kontrolovat opakující se dotazy a efektivně na ně odpovídat.

O nových službách je nutné informovat

Spuštění této funkcionality předcházela i cíleně mířená reklama, která informovala o možnosti občanů klást otázky, podněty či připomínky přímo primátorovi města. Odkazy na rubriku byly zveřejněny na webových stránkách magistrátu, v online verzi radničního periodika Mostecké listy a také na oficiálním facebookovém profilu města. Aktuálně je do skupiny zapojeno 266 členů, přičemž členství je zcela volné a přístupné komukoliv. Členové jsou ve skupině aktivní.

Jednoznačným přínosem je rychlá a interaktivní komunikace vedení města / primátora s občany, kteří mají téměř okamžitou zpětnou vazbu na své dotazy či příspěvky. Město takto navíc komunikuje na nejvyužívanější sociální síti, čímž další občané získávají vědomí, že vedení jejich města má snahu se jejich problémy zabývat a současně jim poskytuje adekvátní zpětnou vazbu.